Sirküler

Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Sirküler

04/26

24.04.2020

Konu:

* Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

Bilindiği üzere 7244 Sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 24’üncü madde ile 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla beraber işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020'den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 3 ayı geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi uygun bulunmuştu.

 

Söz konusu nakdi desteğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenmiş olup iş bu sirkülerimizde usul ve esasların bazılarının özetine yer verilmiştir.

 

Ücretsiz İzne Ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayanların Nakdi Ücret Desteğine Hak Kazanabilmesi İçin Aşağıdaki Şartların Topluca Sağlanması Gerekmektedir:

 

-17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak (İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesi dahilinde)

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

- SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak ve,

- İşveren tarafından gerekli bildirimlerin yapılmış olması (Söz konusu bildirim şekli usul ve esasların 5 inci maddesinde açıklanmıştır.)

 

Ayrıca 15.03.2020 tarihinden sonra İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 3 ayı geçmemek üzere, işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklardır.

 

Hesaplanan ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacaktır.

SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar İŞKUR’a bildirecektir. İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ödemeye başlayacaktır.

Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere ödeme kanalları yoluyla işçinin kendisine ödenecektir.

Söz konusu Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.