Sirküler

ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı.

 Sirküler

03/03

03.03.2020

Konu:

* ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de, Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) yayımlanmıştır.

 

Değişiklik Tebliği ile, ilgili Genel Tebliğ’de yapılan değişikliklerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

  •  Değişiklik tebliği’ nde; imalatçı mükelleflerin ÖTV teminatlarından kaynaklı finansman yükünün azaltılması amacıyla, ithalat sırasında gümrük idarelerine verilen teminatların vergi dairelerince çözümü işlemlerinde ve genel olarak nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde, mükellefiyet büyüklükleri ve diğer şartlar dahilinde risk taşımayan ve vergiye uyum düzeyi yüksek olan mükellefler bakımından belirli gruplar için sertifika verilmek suretiyle, vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin ithalatta verilen teminatların sertifika türüne göre belirlenen kısmının hızlı çözümü ile nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde indirimli teminat verilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

 

  • 16.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan “Sıvılaştırılmış Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmişdi.

 

Değişiklik tebliği’ nde; bahse konu Kararname kapsamında polipropilen üretim tesislerinde propilen üretiminde kullanılmak üzere yapılacak “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin ÖTV’nin beyanı ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

 

İlgili Tebliğin “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer düzenlemeleri ise 01.05.2020 yürürlüğe girecektir.

 

 

Söz konusu değişiklik tebliği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.