Sirküler

Plastik Poşetler Haricindeki Ürünler İçin Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Sirküler

02/02

06.02.2020

Konu:

* Plastik Poşetler Haricindeki Ürünler İçin Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

04.04.2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Bu defa 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşet harici diğer ürünlerden alınacak payın usul ve esasları da belirlenmiştir.

 

Bu sirkülerimizde söz konusu Tebliğ açıklamalarının özetine yer verilmiştir.

 

  • Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşet harici diğer ürünlerin beyanı ve tahsiline ilişkin açıklamalar plastik poşetler için daha önce yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin içine dahil edilmiştir. Bu sebeple daha önce yayımlanan plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve tahsil esaslarına ilişkin açıklamalar diğer ürünleri piyasaya süren/ithal edenler tarafından da geçerli olacaktır.

 

Plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar konulu sirkülerimiz ise 08.04.2019 tarih ve 04/06 sayı ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

 

  •  Geri Kazanım Katılım Beyannamesini’nin verilme süresinde değişikliğe gidilerek geri kazanım payı tutarları için verilecek olan beyannamenin süresi; plastik peşetler için satışın yapıldığı, diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü olmuştur.  Beyan üzerine tahakkuk eden payın ödemesi ise beyannın yapıldığı ayın sonuna kadardır.

 

Düzenleme öncesinde plastik poşetler için verilmesi gereken beyannamelerin süresi poşetlerin satışının yapıldığı ayı takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadardı.

 

  •  Beyanname vermekle yükümlü olanlardan plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olanlar ilgili beyannameyi “beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek göndermek zorundadır.
  • İlgili beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte  belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebileceklerdir.

 

Mahsup edilecek tutarın beyan edilecek tutardan fazla olması durumunda fazlalık bir sonraki dönem beyannamesine devredecektir.

 

Mahsup ve devir işlemine ilişkin Tebliğ’de yer alan “Örnek 6” ve “Örnek 7” numaralı örnekler aşağıdaki gibidir:

 

Örnek 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini de Mart/2020 döneminde iade almıştır.

(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.

(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce beyan ettiği ve Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini 30/4/2020 günü saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.

 

Örnek 7: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.

(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri Mayıs/2020 döneminde iade almıştır.

 

Mayıs/2020 döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı beyannamesinin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.

  • ,Bir ürünün bünyesinde yer alan orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve Çevre Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı hesaplanmayacak; ancak elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler beyan edilecektir. Söz konusu uygulamaya ilişkin örnekler Tebliğ’de “Örnek 4” ve “Örnek 5” olarak yer almaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.