Sirküler

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

04/21

21.04.2020

Konu:

* Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 inci maddesi ile sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârlarının yalnızca %25’ine kadarını dağıtıma konu edebilmesi ve yine bu tarihe kadar dönem kârının haricinde geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilememesi hükme bağlanmıştı.

 

Konuya ilişkin detaylı açıklamalarımızın yer aldığı sirkülerimiz 20.04.2020 tarih ve 04/19 sayı ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu sınırlandırmaya ilişkin duyuru yayımlanmış olup söz konusu duyuruya aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

DUYURU

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.