Sirküler

TCMB tarafından 30 Haziran 2020 tarihine uzatılan, 2020 Yılı Birinci Dönem (31.03.2020) TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerinin Öne Çekilmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

Sirküler

06/02

 

 

02.06.2020

Konu :   2020 Yılı Birinci Dönem TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimleri Öne Çekildi

 

Bilindiği üzere, “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır” hükmü uyarınca 31.03.2020 veri formlarının girişinin Mayıs  sonuna kadar tamamlanması gerekmekteydi. TCMB yaptığı açıklama ile 2020 birinci çeyrek dönem veri formu giriş süresini, Haziran ayı sonuna kadar uzatmıştı.   

Bu bağlamda, Kurum’dan Denetim Şirketi olarak bugün aldığımız bildirim ile 2020 Yılı 1. Çeyrek Dönem (31.03.2020) veri giriş formlarının 15 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması talep edilmekte olup TCMB’den gelen mail metni aşağıda yer almaktadır.

 

 

Sayın Yetkili,

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yedinci maddesi uyarınca, firmalar tarafından 01.01.201931.12.2019 dönemi raporlarının Sistemik Risk Veri Takip Sistemine 31.03.2020 tarihine kadar yüklenmesi ve bağımsız denetim sürecinin 31.05.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmekte iken, Koronovirüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında,  2019 yılı yıllık raporlarının bildirim süresinin 30.04.2020 tarihine, bağımsız denetim sürecinin ise 30.06.2020 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür. Yapılan ikinci değerlendirmede SRVTS raporlama ve bağımsız denetim sürelerinin sırasıyla 01.06.2020 ve 01.08.2020 tarihlerine kadar uzatılması uygun görülmüş olup, sürelerdeki bir aylık uzatma, 2020 yılı birinci çeyreklik dönemi raporlaması için de kıyasen uygulanmıştır. Konuya ilişkin duyurular, tarafınıza e posta ile gönderilmiş ve genel ağ sitemizde yayınlanmış ve başvuru halinde İletişim Merkezimizce bilgilendirme yapılmıştır.

Normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler kapsamında, 2020 yılı birinci çeyreklik dönem verilerinin 15 Haziran tarihine kadar raporlanabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, firmanız raporlamalarında herhangi bir gecikme yaşanmaması için 2020 yılı birinci çeyrek raporlamalarının 15 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanmasını rica ederiz.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.