Sirküler

Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına Süresi 31.07.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Sirküler

07/01

01.07.2020

 

Konu:

* Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına Süresi 31.07.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

 

Bilindiği üzere Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar istinaden belirli oranlarda gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikten yararlanılabilmesi bakımından söz konusu personelin faaliyetlerinin bölge ve merkezlerde yapılması (BKK, Karar No: 2016/9091 sayılı haller hariç) zorunludur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan duyuruda söz konusu zorunluluğa Covid 19 salgını sebebiyle, belli şatlar dahilinde, 30.06.2020 tarihine kadar ara verildiği belirtilmişti.

Bu defa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan duyuruda, Ar-Ge/Tasarım personelinin evden çalışma sürelerinin, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlık’a bildirilmesi kaydıyla, 31.07.2020 tarihine uzatıldığı açıklanmıştır.

İlgili Bakanlık tarafından Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan duyuruların tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

 

 

  1. 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Çalışanlara İlişkin Duyuru

“ Sayın Yetkili/İlgili,

             Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesine, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlığımıza bildirilmesi kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece merkezlerin, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar imkan tanındı.

                Gelinen aşamada;

           30 Haziranda sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek, veya  bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

          Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

                Not : 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ve diğer yükümlülükler aynen geçerlidir.”

  1. 4691 Sayılı Kanun Kapsamındaki Çalışanlara İlişkin Duyuru

  “Sayın Yetkili,

             Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına portal sistemi aracılığıyla bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

               Gelinen aşamada;

          30 Haziranda sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek, veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

         Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir. Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.”

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.