Sirküler

Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına Süresi 31.08.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Sirküler

07/14

 

28.07.2020

Konu:

* Teknokentlerde Yer Alan Şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Fiilen Çalışan Personellerin Uzaktan Çalışmasına Süresi 31.08.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

 

Bilindiği üzere Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar istinaden belirli oranlarda gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikten yararlanılabilmesi bakımından söz konusu personelin faaliyetlerinin bölge ve merkezlerde yapılması (BKK, Karar No: 2016/9091 sayılı haller hariç) zorunludur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan duyuruda söz konusu zorunluluğa Covid 19 salgını sebebiyle, belli şatlar dahilinde, 30.06.2020 tarihine kadar ara verildiği belirtilmişti.

Daha sonra Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan duyuruda, Ar-Ge/Tasarım personelinin evden çalışma sürelerinin, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlık’a bildirilmesi kaydıyla, 31.07.2020 tarihine uzatıldığı açıklanmıştı.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan 24.07.2020 tarihli duyuruda; Ar-Ge, tasarım merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalara yönelik 31.07. 2020 tarihinde sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde/merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 40’ını geçmemek (daha önceki duyuruda %50 olarak belirlenmişti) veya  bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 40’ını (daha önceki duyuruda %50 olarak belirlenmişti)  aşmaması şartıyla 31.08.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

 

Bölge ve merkez dışında uzaktan çalışacak personelin, bu merkez ve bölgeler dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılması gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.