Sirküler

Turizm Tesislerinin Yatırımcısı ve İşleticileri Adına Tahakkuk Eden Kullanım Bedeli ile Ecrimisil Ödemelerinin Ertelemesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirledi.Turizm Tesislerinin Yatırımcısı ve İşleticileri Adına Tahakkuk Eden Kullanım Bedeli ile Ecrimisil

Sirküler

03/33

30.03.2020

Konu:

* Turizm Tesislerinin Yatırımcısı ve İşleticileri Adına Tahakkuk Eden Kullanım Bedeli ile Ecrimisil Ödemelerinin Ertelemesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirledi.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31.03.2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmi Gazete’ de Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:398) yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 7226 sayılı Kanun ile;

1. Turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedellerinin, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmesi ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

2. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmesi ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi hükme bağlanmıştı.

Yayımlanan Tebliğ ile kullanım bedeli ertelemesinden yararlanacak olanlar, yararlanma şartları ve uygulama şekli ile ecrimisil ertelemesi ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.