Sirküler

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Haziran Ayının Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekmektedir.

Sirküler

06/10

                                                                                                                               22.06.2020

 

Konu:

* Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Haziran Ayının Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekmektedir.

 

Gerek Vergi Usul Kanunu gerekse de Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca mükelleflerin/tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerin açılış onaylarının yapılması gerektiği gibi bir kısım defterlerin de kapanış onaylarının yapılması gerekmektedir.

Mükelleflerin/tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerden açılış ve kapanış onayına tabi olanların açıklandığı, müşavirliğimiz tarafından hazırlanmış “Gündem” 13.12.2019 tarihinde yayımlanmıştı.

İçinde bulunduğumuz Haziran ayının sonuna kadar kağıt ortamda tutulan yevmiye defterinin notere ibraz edilip kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

TTK hükümleri gereğince kapanış onayına tabi defterlerin kapanış onayının yaptırılmaması idari para cezasını gerektirdiği gibi ayrıca kapanış onayı yapılmamış defterler sahibinin lehine delil olamayacaktır.  Defterlerin kapanış onayına ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

E-Defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayına ait beratın alınması kapanış onayı yerine geçmektedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.