Sirküler

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2020'ye Kadar Uzatıldı.

Sirküler

01/03

02.01.2020

Konu :

* Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2020'ye Kadar  Uzatıldı.

 

7186 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa “Geçici Madde 90” eklenmiş ve daha önce 7143 sayılı Kanun’da yer alan “Varlık Barışı” uygulaması bazı farklılıkları içermek suretiyle yeniden getirilmişti.

İlgili Kanun hükmü gereğince;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi imkanı sağlanmıştı.

 

31.12.2019 tarihinde biten uygulamanın süresi 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 ay uzatılmıştır.

Bu kapsamda;

  • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi ve bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi durumunda, yurt dışında hangi tarih itibariyle sahip olunduğuna bakılmaksızın, bu varlıklar kişiler tarafından serbestçe tasarruf edilebilecektir.
  • Yurtdışında bulunan varlıklar, yine yurtdışında bulunan banka veya finans kurumlarından kullanılan ve 19.07.2019 tarihi itibariyle yasal defterlerde yer alan kredilerin en geç 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu taktirde yasal defterlerde yer alan borç kapatılabilecektir. Borcun ödemesinde kullanılan bu varlıkların ayrıca Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.
  • Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defterlerde yer alamayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ile taşınmazların 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi durumunda bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir.

 

Konu ile ilgili olarak detaylı açıklamalarımızın yer aldığı sirkülerimiz 05.08.2019 tarih ve 08/01 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1948) sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.