Sirküler

15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin İlave Açıklamalar Yapılmıştır. (REVİZE)

SİRKÜLER

02/09

25.02.2021

KONU:

15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Döviz İle Dövize Endeksli Kredisi Bulunan Firmalara Getirilen Bağımsız Denetim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin İlave Açıklamalar Yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere 24.02.2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile söz konusu uygulamada önemli değişiklik yapılmıştı.

Bu değişiklikler 24.02.2021 tarihli ve 02/08 sayılı sirkülerimizde açıklanmış olup bu iş bu sirkülerimizde konuya ilişkin TCMB tarafından yayımlanan “Genel Yazı” ve “Veri Formu Sık Sorulan Sorular” özetine yer verilmiştir.

TCMB tarafından firmalara gönderilen “Genel Yazı” ile “Veri Formu Sık Sorulan Sorular” dokümanının tamamı sirkülerimiz ekinde yer almakta beraber bu metinlerde yer alan yeni düzenlemeye ilişkin öne çıkan açıklamalar şu şekildedir:

 

  •  Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin bağımsız denetçi tarafından yapılacak doğruluk denetimi kaldırılmıştır.
  • TCMB’ye haftalık ve üç aylık olarak yapılan raporlamaya son verilmiş ve bildirim yükümlülüğü aylık olarak belirlenmiştir.

 

  • 2020 yılı raporları için veri bildirimleri, mevcut durumda olduğu gibi, www.tcmbveri.gov.tr adresi üzerinden eksiksiz yapılacaktır.

 

  • 2021 yılında üç aylık ve haftalık sıklıkta raporlama uygulamasına son verilmiş olup raporlar, 31.01.2021 tarihinden itibaren yeni veri formu uyarınca hazırlanacak ve kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi yoluyla aylık olarak bildirilecektir.

 

  • 2020 yılı yıllık raporlarının bildirimi ve bağımsız denetimin tamamlanması sonrası www.tcmbveri.gov.tr adresi yeni aylık raporların girişi için açılacaktır. Ancak o tarihe kadar aylık raporların kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

  • 2021 yılı raporlarının bildirimi aylık olarak yapılacaktır. Örneğin 31.01.2021 tarihinde sona eren aylık hesap dönemi itibarıyla hazırlanan raporlar, 28.02.2021 tarihine kadar raporlanacaktır. İstisnai olarak sadece 2021 yılı Ocak ayına ilişkin rapor, 2021 yılı Şubat ayı raporu ile birlikte 31 Mart 2021 tarihine kadar gönderilebilecektir.

 

  • 2021 yılı içinde hazırlanacak olan aylık raporlar, vergi idaresine gönderilmek üzere hazırlanan finansal tablolar ile uyumlu olarak hazırlanacaktır. Diğer taraftan 2020 yılı yıllık raporları, daha önceki raporlarda olduğu gibi TFRS, BOBIFRS kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.