Sirküler

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı.

Sirküler

01/01

04.01.2021

Konu :

* 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı.

 

 

Bilindiği üzere kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için (bazı düzenlemeler için belirlenen özel süreler hariç) 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye başvurulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), SGK’ ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksitinin 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkündü.

Bu defa, 30.12.2020 tarihli ve 31350 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, birer ay uzatılmıştır. 

Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil) ödemelerini (28 Şubat 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 28.02.2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi de 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar ile sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldığından, diğer ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ayrıca söz konusu Kararda, 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, 13 üncü ve 14 üncü fıkralarında yer alan borçlar süre uzatımlarından hariç tutulmuştur.  Söz konusu maddeler Tarım ve Orman Bakanlığı’nca veya Orman Genel Müdürlüğü’nce tarımsal amaçlı kullandırılan kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkindir.

 

 

Söz Konusu Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.