Sirküler

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyuru Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/11

18.06.2021

KONU:

 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyurulara 7326 sayılı Kanun kapsamında; yapılandırma, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yeniden değerlemeye ilişkin beyanname/bildirimlerin kabulüne ilişkin açıklama yapılmıştır.

 

İlgili kanun kapsamında başvuruların alınması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin beyanname/bildirimlerin kabulü ve Kanun kapsamındaki tahsilat işlemlerine başlama tarihleri aşağıdaki tabloda da yer almaktadır.

 

İlgili Madde ve Kapsam

Başvuru Alma İşlemleri

Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

7326 Sayılı Kanun 2 nci Madde - Kesinleşmiş Alacaklar

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınmaktadır.

23.06.2021

7326 Sayılı Kanun 3 üncü Madde - Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır.

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde - İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından alınmaktadır.

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde –
Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler

30.06.2021

30.06.2021

 

 

Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Beyanname/Bildirimler

Beyanname Kabul

Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

7326 Sayılı Kanun 5 inci Madde –
Matrah ve Vergi Artırımı

30.06.2021

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 6 ncı Madde –
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

30.06.2021

30.06.2021

7326 Sayılı Kanun 11 inci Madde –
Yeniden Değerleme (Taşınmaz)
VUK Geçici 31 inci Madde

7.07.2021

7.07.2021

 

 

 Söz konusu Duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.