Sirküler

7326 Sayılı Kanunun Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/04

27.08.2021

KONU:

* 7326 Sayılı Kanunun Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yer alan;

 • Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına,
 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacakların Yapılandırılmasına,
 • İnceleme veya Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere,
 • Matrah ve Vergi Artırımına,
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine,
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılmasına,
 • Belli Aşamada Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları İle Kesinleşmemiş İdari Para Cezalarının Yapılandırılmasına,
 • 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Diğer Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin

öngörülen ve 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Buna göre;

 • Kanun kapsamından yararlanmak için 31.08.2021 tarihinde dolan başvuru süresi 30.09.2021 tarihine,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 30.09.2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 01.11.2021 tarihine,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 31.10.2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi 30.11.2021 tarihine uzatılmıştır.

 

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Vergiye Uyumlu Mükellef uygulaması dahilinde; indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (kanunun 3 üncü maddesi) ve inceleme ve tarhiyat safhasındaki bulunan işlemler (kanunun 4 üncü maddesi) kapsamına göre yapılandırılarak kesinleşmesi ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler dolayısıyla tarhiyat yapılmamasına ilişkin düzenlemenin süresi uzatılmamıştır. Buna göre vergiye uyumlu mükellef indirimi şartlarının ihlal edilmemiş sayılabilmesi için 7326 sayılı Kanunu’nun 3 üncü ve 4 üncü maddesinden yararlanma süresi 31.08.2021 tarihinde sona ermektedir.  

 

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.