Sirküler

Akaryakıt Ürünleri, Petrol Türevleri ve Benzeri Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/04

20.05.2021

KONU:

* Akaryakıt Ürünleri, Petrol Türevleri ve Benzeri Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.

 

Özel Tüketim Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde; genel olarak benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri; sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.), doğal gaz ile söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün bulunan petrol türevleri, petrokok ve benzeri diğer mallar yer almaktadır.

 

20.05.2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların ÖTV tutarları yeniden tespit edilmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı eki listesindeki bazı malların ÖTV tutarları aşağıdaki gibidir:

 

 

GTİP NO

Mal İsmi

Birimi

ÖTV Tutarı

(TL)

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

Litre

1,3313

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

Litre

1,3313

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

Litre

1,3313

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

Litre

1,5836

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

Litre

1,5836

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

Litre

1,5836

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001'i geçmeyenler)

Motorin

Litre

1,2931

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001'i geçmeyenler)

Motorin

Litre

1,2931

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

Kilogram

0,8107

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

Kilogram

0,8107

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

Diğerleri

Kilogram

Kilogram

0,8107

0,2810

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

Kilogram

0,8107

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

Kilogram

0,8107

 

Söz Konusu Cumhurbaşkanı Kararı 20.05.2021 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.