Sirküler

Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.03.01.2021

Sirküler

03/01

09.03.2021

KONU:

* Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı:

09.03.2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile nakdi ücret desteğinin ve iş sözleşmesi fesih yasağının süreleri 2 ay daha uzatılmıştır.

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı:

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10 uncu maddesi hükmü gereğince, bazı durumlar hariç, iş sözleşmelerinin feshedilemeyeceği hükme bağlanmış ve en son yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağının süresi 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fesih yasağının süresi 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay (17.05.2021 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

Nakdi Ücret Desteği:

İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek olup bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve İş Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Fonundan günlük 47,70 Türk lirası nakdi ücret desteği verilmektedir.

Yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile nakdi ücret desteğinin süreside 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay (17.05.2021 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

Söz konusu Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.