Sirküler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

11/03

03.11.2021

KONU:

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapıldı.

 

Bilindiği üzere bazı istisnai düzenlemeler hariç, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek, bedellerin yurda getirilme süresi ise fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecektir.

1. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı ile aşağıda yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin Türkiye’ye getirilmesi istisna edilmiştir. Değişiklik öncesinde de aşağıda listelenen ülkelerden; İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesi zorunlu değildi.

1- Afganistan                                        19- Lübnan

2- Angola                                             20- Moldova

3- Belarus                                            21- Nijerya

4- Benin                                               22- Senegal

5- Cibuti                                               23- Somali

6- Etiyopya                                           24- Sudan

7- Fildişi Sahili                                      25- Suriye

8- Filistin                                              26- Suudi Arabistan

9- Gabon                                              27- Tacikistan

10- Gana                                              28- Tanzanya

11- Gine                                               29- Venezuela

12- İran

13- Kamerun

14- Kenya

15- Kırgızistan

16- Kuzey Kore

17- Küba

18- Liberya

 

Ayrıca yine ilgili yazı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemlerine ilişkin bedellerinde Türkiye’ye getirilme zorunluluğu olmayacaktır.

2. Aşağıda yer alan ülkelere ihracat bedelinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın %50'sinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

1- Azerbaycan

2- Cezayir

3- Fas

4- Kazakistan

5- Mısır

6- Özbekistan

7- Tunus

8- Türkmenistan

9- Ukrayna

10- Yemen

 

Söz konusu Genelgenin tüm değişiklikleri içeren son hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.