Sirküler

Kaynak Kullanımının Desteklenmesi Fonu Kesintisine İlişkin Karar Yayımlandı

SİRKÜLER

06/14

22.06.2021

KONU:

Kaynak Kullanımının Desteklenmesi Fonu Kesintisine İlişkin Karar Yayımlandı

 

KKDF kesintisine yönelik 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6)’de düzenlendiği üzere Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na yapılacak kesinti oranları aşağıdaki gibidir:

 

 

FON KESİNTİSİ ORANI

 

A-)

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan
a) Tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler )

b) Diğer kredilerde

 

% 15

% 0

B-)

Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde

% 0

C-)

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde

(*) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) ,

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda

(*) 01.01.2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımı tarihini izleyen 02.01.2013 tarihinden itibaren kullanılacak kredilere uygulanmak üzere yayımlanan 2012/4116 sayılı BKK ile değiştirilen şeklidir.

% 3

 

 

 

% 3

% 1

% 0,5

% 0

D-)

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta

% 6

 

22.06.2021 tarih ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4091 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.