Sirküler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişikleri İçeren (Seri No:36) Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/05

03.06.2021

KONU:

* KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişikleri İçeren (Seri No:36) Tebliğ Yayımlandı.

 

03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetleme mümkündür:

  • Finansman gider kısıtlaması kapsamında gider veya maliyet unsuru olarak indirimi kabul edilmeyen (KKEG olarak dikkate alınan) kısma ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

(Yürürlük Tarihi:03.06.2021)

  • 1.000,00 TL (KDV Dahil) olan kısmi işlemlerdeki KDV tevkifatı sınırı 2.000,00 TL (KDV Dahil) ’ye çıkarılmıştır. 1 Temmuz’dan sonra düzenlenecek faturalarda bu sınır dikkate alınacaktır.

(Yürürlük Tarihi:01.07.2021)

  • KDV uygulama tebliğinin I/C-2.1.3.2.13. bölümündeki “Diğer Hizmetler” kapsamında sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri kısmi tevkifat kapsamı dışına çıkarılmıştır.

(Yürürlük Tarihi:01.07.2021)

  • Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketleri kısmi tevkifat uygulamasında belirlenmiş alıcıların içerisine dahil edilmiştir.

(Yürürlük Tarihi:01.07.2021)

  •  Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketlerine ifa edilen ve KDV Genel Uygulama Tebliğ’inde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması kapsamında alınmıştır.

(Yürürlük Tarihi:01.07.2021)

  • Kısmi tevkifat kapsamında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerin düzeltilmesine ve tevkif edilen KDV nin alıcıya iade edilmesine ve satıcı nezdinde de işleme ilişkin gerekli düzeltmelerin yapılmamasın ilişkin KDVGUT’de açıklamalar yapılmıştır.

(Yürürlük Tarihi:03.06.2021)

  • Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları KDV Kanunu’nun 13 incü maddesi kapsamında istisna uygulamasına dahil edilmiştir.

(Yürürlük Tarihi:03.06.2021)

  • 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler olarak kabul edilmiştir. Böylece söz konusu mükellefler tarafından KDV ödenmeksizin alınan ikinci el taşınmazların satışında özel matrah şeklinin uygulanabilmesi bilmesi için aranan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi şartı kaldırılmıştır.

(Yürürlük Tarihi:03.06.2021)

  •  KDV mükellefleri bakımından aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmamasının mümkün olduğu  KDVGUT’ nde açıklanmıştır.

(Yürürlük Tarihi:03.06.2021)

 

 

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.