Sirküler

Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresinin 31.07.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/02

02.06.2021

KONU:

 Kira Ödemelerindeki Tevkifat Oranını %20' den,%10' a Düşüren Cumhurbaşkanı Kararının Süresinin 31.07.2021 Tarihine Uzatan Karar Yayımlandı.

 

02.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerindeki Gelir veya Kurumlar Vergisi tevkifat oranı indirimin süresi 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih) dahil uzatılmıştır

Yeni tevkifat oranlarına ilişkin özet tablo aşağıda yer almaktadır:

 

İlgili Kanun Maddesi

Konu

Eski Tevkifat Oranı

31.07.2021 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yeni Tevkifat Oranı

GVK 94 md./ 5-a

GVK' nın 70 inci Maddesinde Yazılı Mal Ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerden

20%

10%

GVK 94 md./ 5-b

Vakıflar (Mazbut Vakıflar Hariç) ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Bunlara Yapılan Kira Ödemelerinden (*)

20%

10%

GVK 94 md./ 5-c

Yabancı Devletlere, Yabancı Kamu İdare Ve Kuruluşları İle Uluslararası Kuruluşlara Ait Diplomatik Statüsü Bulunmayan Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Bunlara Yapılan Kira Ödemelerinden

20%

10%

KVK 15 md./1-b

Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması Karşılığında Bunlara Yapılan Kira Ödemelerinden 

20%

10%

 

(*) Dernek veya vakıflara ait taşınmazların bir iktisadi işletme oluşturacak şekilde kiralanması halinde, oluşacak iktisadi işletme Kurumlar Vergisi mükellefi olduğundan elde edilen kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

 

Söz konusu indirimli tevkifat oranları; 01.06.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu döneme ilişkin yapılan ödemelere uygulanacaktır.

GVK nın 96 ncı maddesi hükmü gereğince; Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

Buna göre “net tutar” üzerinden anlaşılan ve tevkif edilmesi gereken verginin ödemeyi yapan kiracı tarafından üstlenildiği sözleşmelerde, kararın geçerli olduğu dönem içerisinde, brüt kira tutarlarının tespitinde %10 (1-0,10=0,90) oranı ile brütleştirme işlemi yapılacaktır.

 

İndirimli tevkifat oranlarına ilişkin Karar, 01.06.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve bu döneme ilişkin ödemelere uygulanmak üzere 02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.