Sirküler

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresini 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/06

23.04.2021

KONU:

 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresini 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatan Karar Yayımlandı.

 

23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği:

Bilindiği üzere 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.03.2021 tarihinden başlamak üzere, 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Karar yayımı 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.