Sirküler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) Yayımlandı.

SİRKÜLER

09/02

 

 

             02.09.2021

KONU:

* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531) Yayımlandı.

 

02.09.2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de 531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Yayımlanan Tebliğ ile; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile  bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlere yönelik 7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 Tebliğ düzenlemesinde özet olarak;

  • 5015 ve 5307 sayılı Kanunlar kapsamında faaliyette bulunanların fatura düzenleme süreleri yeniden belirlenmiştir.
  • Anılan kanunlar kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükellefler teminat uygulaması kapsamına alınmış ve bunların teminat verme zamanı, teminat yeri, teminatın iade şekli belirlenmiştir.
  • Akaryakıt ve LPG’ye yönelik faaliyetlerde kaçakçılık suçu ve cezalandırma usulüne ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Söz konusu Tebliğ’in, fatura düzenlemesine ilişkin düzenlemeleri 01.01.2022 tarihinde diğer düzenlemeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.