Sirküler

Yangın ve Sel Afetleri Sonrasında Uygulanmak Üzere Yardım Kampanyası Başlatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/01

                                                                                                                              13.08.2021

KONU :

* Yangın ve Sel Afetleri Sonrasında Uygulanmak Üzere Yardım Kampanyası Başlatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

 

13.08.2021 tarih ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere yardım kampanyası başlatılmasına karar verilmiştir. Yardım kampanyasının koordinasyonunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütecektir.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/e maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/10 maddesi hükümleri gereğince Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde bildirilen kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Dolayısıyla meydana gelen afetler sebebiyle zarar göre afetzedeler için Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan yardım kapsamında makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı Gelir ve Kurum Kazancından indirilebilecektir.

AFAD tarafından yayımlanmış yardım kampanyasına ilişkin duyuru (Ek-1) ile Cumhurbaşkanı Kararı (Ek-2) sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.