Sirküler

Yenileme Merkezleri ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilme ve Sertifika İşlemlerinden Sonra Satışa Sunulan Kullanılmış Cep Telefonu Tesliminin KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

09/04

             30.09.2021

 

Yenileme Merkezleri ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilme ve Sertifika İşlemlerinden Sonra Satışa Sunulan Kullanılmış Cep Telefonu Tesliminin KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.

 

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı:4517) aşağıda yer verilen teslimlerin KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

“21-Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendiler vergiler dahil edilmez.)

 

Söz konusu Karar, 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.