Sirküler

İhracat Bedellerinin %40 ının Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/05

18.04.2022

KONU:

* İhracat Bedellerinin %40 ının Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 12 nci maddesine dayanılarak yayımlanan “İhracat Genelgesi” nin, “Ek Madde 1” düzenlemesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB (İhracat Bedeli Kabul Belgesi)’ye veya DAB (Döviz Alım Belgesi)’a bağlanan ihracat bedellerinin % 40’ı İBKB’ yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.”

Talimat sonrasında İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin %40’ı (eski oran:%25’di) İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılacaktır. Uygulama 18.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İhracat Genelgesinin son hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.