Sirküler

KDV Oranlarında Değişiklikleri İçeren Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/05

29.03.2022

KONU :

 KDV Oranlarında Değişiklikleri İçeren Karar Yayımlandı.

 

29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile bazı teslim ve hizmetlerdeki KDV oranları yeniden belirlenmiştir.

Yeniden belirlenen KDV oranlarına ilişkin açıklamalarımız iş bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

A. Konut Teslimlerinde Değişen KDV Oranları:

 

1. Büyükşehirlerde yer alan ve lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan 150 m²’ye kadar olan konutların tesliminde, yapı ruhsatlarının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın vergi değerine göre %1,%8 ve %18 oranında KDV uygulanmaktaydı. Karar sonrasında söz konusu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2. 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m²’ye olan kısmının tesliminde %1 oranında KDV uygulanacaktır. Bu yapılar için 150 m² aşan konut teslimlerinde ise 150 m²’ye kadar yüzde 1, aşan kısım için yüzde 18 KDV hesaplanacaktır.

 

3. 6306 sayılı Kanun kapsamı dışındaki konut teslimlerinde ise 150 m²’ye olan konutlar için %8, 150 m² aşan konut teslimlerinde ise 150 m²’ye kadar yüzde 8, aşan kısım için yüzde 18 KDV hesaplanacaktır.

 

(Yürürlük Tarihi: 01.04.2022 tarihinden itibaren)

 

Ancak 01.04.222 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski düzenleme hükümleri geçerli olacaktır.

 

B. Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV Oranı:

Karar sonrasında arsa ve arazi teslimlerindeki %18 olan KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

 

(Yürürlük Tarihi: 01.04.2022 tarihinden itibaren)

 

C. Diğer Teslim ve Hizmetlerde Değişen KDV Oranları:

 

1. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidan teslimleri %1 oranında KDV tabi olacaktır. Bu kapsamda değişikliği içeren tablo aşağıda yer almaktadır.

 

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

(I) Sayılı Liste (%1 KDV Oranına Tabi)

(I) Sayılı Liste (%1 KDV Oranına Tabi)

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

5-Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar

 

2. İkinci el motorlu kara taşıtı uğraşan mükelleflerin özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerinde %18 oranında KDV uygulanacaktır. Bilindiği üzere ikinci el motorlu kara taşıtı KDV mükellefi olmayanlardan alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmamaktadır.

 

3. Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %1 KDV oranı %18 e çıkartılmıştır.

 

4. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbı Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi cihazların teslimi ve kiralamasında KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. Karar öncesinde, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan eşyalar ayrı ayrı belirtilerek %8 oranında KDV uygulanmaktaydı.

 

5.  Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen yeme-içme hizmetleri %18 oranında KDV’ ye tabiydi. Karar sonrasında buralarda verilen yeme-içme hizmetlerinin KDV oranı %8 indirilmiştir.

 

6. Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların tesliminde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Ayrıca aşağıdaki tabloda yer alan eşyaların tesliminde de KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.   

 

GTİP

Eşya

8418.69.00.99.19

Diğerleri (Yalnız Süt Soğutma Tankları)

8433.60.00.00.00

Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar

 

7. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri teslimlerinde ki KDV oranı %8 e indirilmiştir. Ayrıca GTİP kodu 9619.00 pozisyonunda yer alan malların (hijyenik havlu, bebek bezleri vb.) teslimlerinde de KDV oranı %8 e indirilmiştir.

 

(Yürürlük Tarihi: 01.04.2022 tarihinden itibaren)

 

 

Söz Konusu Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.