Sirküler

Kur Korumalı Hesaplar İle Altın Hesaplarında %0 Oranında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifatının Kapsamı Genişletildi.

SİRKÜLER

02/04

16.02.2022

KONU:

 Kur Korumalı Hesaplar İle Altın Hesaplarında %0 Oranında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifatının Kapsamı Genişletildi.

 

Bilindiği üzere 4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile;

  • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen fazilere,

 

  • Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından elde edilen kar paylarına,

 

  • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına,

 

tevkifat oranı %0 olarak belirlenmişti.

 

Bu defa 14.02.2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 tarihi itibariyle mevcut olan yukarıda yer alan hesaplarında da elde edilecek gelirler için tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir. Yurt dışı yerleşik vatandaşların mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan TL mevduat ve katılım hesapları da yine bu karara dahil edilmiştir.

 

Söz konusu Karar 14.02.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Kararın tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.