Sirküler

Rusya ve Ukrayna'ya Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

04/03

12.04.2022

KONU:

 Rusya ve Ukrayna'ya Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

 

İhracat Genelgesi, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) dayanılarak yayımlanan Genelge’ de, zaman içinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talimatı ile değişiklik yapılmaktadır.   

 

Son yapılan değişiklik ile Genelge ’ye aşağıda yer alan “Geçici Madde 1” eklenmiştir.

 

“Döviz olarak beyan edilen ihracat bedellerinin Türk Lirası olarak kabulü

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür. “

 

Son değişikliklerin işlendiği Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.