Sirküler

Tecil Faiz Oranı %24 Olarak Yeniden Belirlendi.

Sirküler

07/08

21.07.2022

KONU:

 Tecil Faiz Oranı %24 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile (Seri: C Sıra No:6) Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlarda uygulanacak tecil faiz oranı yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

 

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranını (%15) uygulanacaktır.

 

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

 

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

 

21.07.2022 tarihinden itibaren

% 24

Seri: C Sıra No: 6 Tahsilat GT

 

30.12.2019 tarihinden itibaren

% 15

Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat GT

 

25.10.2019 tarihinden itibaren

% 19

Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat GT

 

06.09.2018 tarihinden itibaren

% 22

Seri: C Sıra No: 3 Tahsilat GT

 

21.10.2010 tarihinden itibaren

% 12

Seri: C Sıra No: 2 Tahsilat GT

 

 

 

Tebliğ 21.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.