Sirküler

Temel Gıda Maddelerinde KDV İndirimini Konu Alan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

02/02

14.02.2022

KONU :

 Temel Gıda Maddelerinde KDV İndirimini Konu Alan Karar Yayımlandı.

 

13.02.2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı BKK kararında kapsamlı bir değişik yapılmıştır.

 

Söz konusu değişikliklerin özeti aşağıda yer almaktadır:

 

1. Teslimleri %8 oranında KDV ye tabi olan ve KDV oranlarının tespitine ilişkin BKK’ nın (II) sayılı listesinde yer alan “A) Gıda Maddeleri” teslimlerinin KDV oranı %1 e indirilmiştir.

 

Değişiklik sonrasında temel gıda maddeleri teslimlerinde %1 ve %8 olan farklı KDV oran uygulaması sonlandırıldığından, BKK ‘da yer alan ilgili (I) sayılı listenin bazı alt kısımları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2. Teslimleri %1 e indirilen gıda maddelerinden özel tüketim vergisine tabi olanların teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.

 

3. %1 KDV oranlarının uygulandığı (I) sayılı liste, değişiklik sonrasında “A) Gıda Maddeleri” ve “B) Diğer Mal ve Hizmetler” olmak üzere iki alt başlığa ayrılmıştır. Bu ayrımın sonucu olarak da BKK ‘da yer alan “(I) sayılı listenin” ibareleri  “(I) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümü” olarak değiştirilmiştir.

 

4. %1 KDV ye tabi bazı teslimlerin, perakende şeklindeki teslimlerinde %18 veya %8 oranında KDV uygulanabilmektedir. Değişiklik sonrasında perakende teslim ve toptan teslim şeklinde farklı KDV oranlarının söz konusu olabildiği teslim şekillerine son verilmiştir.

Örneğin; Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre ürünlerinin perakende safhadaki teslimlerinde %18; kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği ürünlerinin perakende safhadaki teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanmaktadır.

Değişiklik sonrasında perakende teslim şeklindeki farklı KDV oranları ortadan kalktığından, teslim edilen ürünlerin perakende veya toptan teslim olduğunu bakmaksızın teslime konu malın (I) veya (II) sayılı listede yer alıp almadığına bakmak ve KDV oranını bu listedeki oranlara göre tespit etmek yeterli olacaktır.

Teslime konu mal veya hizmet (I) veya (II) sayılı listede yer almıyorsa KDV onarı genel oran olan %18 olarak uygulanacaktır. 

 

Söz konusu Karar 14.02.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren yapılacak teslimlerde yukarıda yer verilen KDV oranları geçerli olacaktır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.