Sirküler

Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Belirlendi.

SİRKÜLER

01/14

                                                                                                                              25.01.2022

KONU :

* Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Belirlendi.

 

06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’de, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (Seri No:315) yayımlanmıştı.

Değişiklik sonrasında tevkif yolu ile yıl içinde kesilen vergilerin nakden iade edilecek tutar sınırı 50.000,00 TL olarak değiştirilmiş, değişiklik sonrasında mükellefler tarafından tevkif yoluyla kesilen vergilerin 50.000,00 TL geçmemesi halinde ilgili Tebliğ’de yer alan belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi şartıyla iade tutarı inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecekti.

Ayrıca tevkif yolu ile yıl içinde kesilen vergilerin nakden iade talebinin 500.000 TL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecekti.

Nakden İade talebinin 500.000 TL’ yi aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecekti.

Nakden iade edilecek tutarsal eşikler değişiklik sonrasında her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktı. Bu kapsamda 24.01.2022 tarihinde GİB’in internet sitesinde yer alan duyuruda ;

 

2022 yılı için,

  • Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL,
  • Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.