Sirküler

Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

SİRKÜLER

01/02

                                                                                                                               03.01.2022

KONU:

 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

 

02.01.2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile; 

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 14,75,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 15,75 olarak yeniden tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oranlar 31.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 02.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin dönem sonlarında alacak ve borç senetleri için yapacakları reeskont işlemlerinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranını esas almaları ve iç iskonto yöntemini uygulamaları gerekmektedir. 

64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince vadeli çekler de reeskont uygulamasında alacak ve borç senedi olarak değerlendirilmektedir.

 

Buna göre; Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285 inci maddelerine göre alacak ve borç senetleri için yapılacak reeskont işlemlerinde (senette faiz oranı yazılı değil ise) 31.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %15,75 (değişiklik öncesi oran 16,75’ di) oranı dikkate alınacaktır.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacak senetlerinin reeskontunda ise, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Banka, banker ve sigorta şirketlerinde diğer mükelleflerden farklı olarak reeskont işlemi zorunludur.

 

 

Söz Konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

 

 

(*) 03.01.2022 tarihli ve 31708 sayılı Resmi Gazete’de yukarıda yer alan Tebliğ’e dair düzeltme yayımlanmıştır.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.