Sirküler

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Bankalarda Mevcut Olan Dövizleri KKM Hesabına Alınabilecektir.

SİRKÜLER

04/04

12.04.2022

KONU:

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Bankalarda Mevcut Olan Dövizleri KKM Hesabına Alınabilecektir.

 

Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) kapsamında; yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmekteydi.

 

08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik Tebliği (Sayı :2022/16) ile Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan belli döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevrilme imkânı tanınmıştır.

 

Değişiklik Tebliği ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki bankalardaki varlıklarının KKM hesabına aktarmaları mümkün bulunmakla beraber 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer almayıp bu tarihten sonra edinilen döviz varlıklarının Türk Lirasına çevrilmesi neticesinde elde edilen gelirlere Kurumlar Vergisi istisnasının uygulanması, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesi hükmünde değişiklik yapılmadığı müddetçe mümkün olmadığı görüşündeyiz.

 

Zira Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesi,  kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarından elde edilen gelirleri istisna kapsamına almaktadır.

 

31.12.2021 ile 31.03.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan belli döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevrilmesi durumunda %0 Gelir Vergisi tevkifatı yapılacağından elde edilen kazanç üzerinden sadece Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesi kapsamında stopaj yapılmayacaktır.

 

 

Söz konusu Tebliğ 08.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.