Gündem & Haberler
  
ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
Dikkat! Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişliyor...
YILLIK ULUSLARARASI NEXIA TOPLANTISI; BREZİLYA'DA DÜZENLENDİ
Nexia International geleneksel EMEA bölge toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi.
Global Nexia Yayınlarına Buradan Ulaşabilirsiniz.
Download Nexia !
Dikkat! Denetime Tabi Olabilirsiniz.
Cem Tezelman +1 Kanalında Rusya Federasyonu Hakkındaki Sorulara Cevap Veriyor
Nexia Türkiye Vergi Toplantısı Ankara'da Yapıldı
Ciro Denetimi
Kat Karşılığı İnşaat Sistemi Ve Hasılat Paylaşımı Sistemi Uygulamaları
Nexia Avrupa'nın En büyük Yedinci Denetim Netwörkü
Cem Tezelman - Rusya Kitapları
Hakkımızda

AS/Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danışmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finansman, iç denetim ve yapılandırması, yönetim danışmanlığı, vergi uyuşmazlıkları ve outsourcing alanlarında Türkiye'nin seçkin firmalarına hizmet veren uzman bir denetim ve danışmanlık kuruluşudur.

Merkezi İstanbul olmak üzere; Ankara, Bursa, Denizli ve İzmir’de bulunan toplam on ofis ve 200'ün üzerinde ortak ve çalışanı ile hizmetlerini yürütmektedir.

 • KDV iade işlemlerine ilişkin yayımlanan GİB duyuruları.

 • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebl

 • Bazı malların Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlendi.

 • 6736 sayılı Kanun kapsamında yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ili

 • 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı (4 Seri No’lu) hazırlandı.

 • Proje Bazlı Teşvik Sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

 • Yapılandırdığınız vergi borçlarınızı ödemeyi unutmayın.

 • 6761 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.

 • Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Ora

 • 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no:3) Yayımlandı.

 • Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

 • Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı İçin %3,83 Olarak Tespit Edilmiştir.

 • 6736 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açık

 • E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı.

 • Ücretlilerin Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılımı Konusunda Hazine Müsteşarlığınca K

 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği

 • 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı

 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasın

 • 2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere Uy

 • 6736 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.

 • 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları Yayımlandı.

 • Muhtasar, Damga vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

 • Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Vergiden İstisna Gündelik Tutarları.

 • 6446 Sayılı elektrik Piyasası kanununda yeralan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Bak

 • 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge Yayımladı.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayıml

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

 • Harçlar Kanunundaki değişikliklere ilişkin 77 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlandı.

 • Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 60 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

 • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanu

 • 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.

 • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.

 • Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Olarak Dahil Edilmesine İlişkin Düzen

 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Mükelleflerce Düzenlenecek Mali Raporl

 • 6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağ

 • Konut Teslimlerinde KDV Oranları İle Bazı Malların ÖTV Oranlarına İlişkin Bakanlar Kuru

 • 6736 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik İç Genelge Yayımlanmıştır.

 • 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek E-Beyannameler İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır

 • E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe Geçici

 • 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Başvurusuna İ

 • 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.

 • 6736 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.

 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 • Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Tebliği Yayım

 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi Yayıml

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı.

 • 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Yayımlandı.

 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Düzenlemeler

 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

 • KDV İade Talep Eksiklik Yazıları E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilecek.

 • Bazı yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01.01.2018 tarihine ertelendi.

 • 6728 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler.

 • 6728 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında Bakanlar Kurulu Kar

 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Harcamalara İlişkin 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kara

 • ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA V

 • Harçlar Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.

 • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.

 • 6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.

 • 6728 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinde Yapılan Değişiklikler.

 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına D

 • Sermaye Avansı Ödemeleri, Nakit Sermaye Artışı Faiz İndiriminden Belli Şartlarla Yararla

 • İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade/Tecil-terkin Taleplerinde Kapasite Raporu Bilg

 • Elden Verilen Bazı Kıst Dönem Beyannameleri E-Beyanname ile Beyan Edilecektir.

 • OHAL Süresince İflas Erteleme Talebinde Bulunulamayacaktır.

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşleml

 • Turizm İşletmecilerinin Ecrimisil Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

 • Vergi Muafiyeti Tanınan Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi Güncellendi.

 • Vergi Davalarında istinaf yoluna başvuru 20 Temmuz 2016’da başladı.

 • Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verilmesi Zorunluluğu Yürürlükten Kaldırıldı.

 • Çalışanlara yapılan çocuk yardımına 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve

 • Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatılmıştır.

 • Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

 • Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Ver

 • Haziran 2016 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru yayımlandı.

 • KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge Yayımlan

 • Sigortalılara İşverenler Tarafından Verilen Altınların Bedellerinin Sigorta Primine Esas

 • KDV 1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır.

 • 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı Açıklandı.

 • Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı.

 • İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları.

 • Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde KDV or

 • İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hak

 • Türkiye Maarif Vakfı Kuruldu.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de De

 • KDV Borçları Tecil ve Taksitlendirme Kapsamına Alınmıştır.

 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına D

 • Turizm Sektöründe İstihdamın Desteklenmesi Eğitim Programı (SİDEP) Genelgesi yayımland

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

 • Vergi Levhasının 31 Mayısa kadar alınması gerektiğini hatırlatırız.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayıml

 • Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ö

 • Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

 • Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı içinde ödemeleri gereken kira e

 • Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Gelir Vergisi Teb

 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

 • Katkı Maddeli Üretilen Ekmeğin KDV’sini %1’e İndiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımland

 • E-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemi İle Kullanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken

 • Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında İstenecek Belgelere Ek Yapıldı.

 • Gümrüksüz Satış Mağazaları da E-Arşiv Uygulamasından Yararlanabilecek.

 • TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Gelir Vergisi Gen

 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri:a Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri

 • Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, E-defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Sü

 • Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 • 2015/Aralık Dönemine Ait Hatalı Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi Hakkın

 • Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili GİB Duyuruları.

 • Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapan 2 Sıra Nolu Tebliğ

 • Elektronik Tebligat Sistemi İle İlgili GİB Duyurusu.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapıldı.

 • Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranına ilişkin sirküle

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 • TRT Payı İle İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Duyurusu.

 • 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • 2016/03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru.

 • Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • E-Beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili GİB duyuru yayımlamıştır.

 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne (İhracat: 2006/12) ek süre verilmesi ile ilgili geçici

 • Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve bu teslimlere il

 • E-Tebligat sistemine başvuru için son gün 31 Mart 2016.

 • 90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gö

 • 51 İlde uygulanan ilave 6 puanlık indirimde aranan 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma

 • 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebli

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31.03.2016 Tarihine Uzatılmıştır.

 • KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazılarının İnternet Vergi Dairesi üzerinden görüntülenmesi

 • E.Defter Uygulama Kılavuzu 1.4 yayımlanmıştır. E.Fatura ve E.Arşiv uygulamalarında günc

 • Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri Değişti.

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2016’da başlayanlar için ha

 • Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olmasını Belirleyen Hadler Ve Kriterlere İlişkin Hat

 • Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel

 • Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 • 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle 574

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Başladı.

 • Vergide Hazır Beyan Sistemi ile ilgili basın duyurusu yayımlandı.

 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka

 • Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni Bir

 • Ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi get

 • Emekli Ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İliş

 • 6663 Sayılı Kanun İle İş Ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yapılan Değişiklikler.

 • Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru V

 • Borsa İstanbul A.Ş. Bünyesinde Yer Alan Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapanların

 • Nakit Sermaye Artışında İndirim Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbak

 • 6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır.

 • Asgari Ücret Desteği İle İlgili Sosyal Güvelik Kurumu Tarafından Duyuru Yayımlandı.

 • 2015 Yılı Sonu İtibarıyla Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemesinde Uygulanacak Dövi

 • E-Beyanname İle İlgili GİB Duyuruları.

 • Prime Esas Kazançlar ve Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin Genelge Yayımlandı.

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alın

 • Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Değişiklikler.Değerli Kağıt Bedellerinde Bazı Değiş

 • Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Hazine Desteği Verilmesini Düzenleyen Kanun Yür

 • Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

 • Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun TBMM’de Kabul Edildi.

 • Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Güncellenen Duyuru.

 • 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğine İlişkin SG

 • E-Arşiv Fatura Uygulaması İle İlgili GİB Duyurusu Yayımlandı.

 • E-Fatura Kullanıcıları İçin Mali Mühür İle İlgili GİB Duyurusu.

 • E-Fatura Kullanıcıları İçin GİB Duyuruları.

 • Doğal Afet Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Artvin İli Murgul İlçesindeki Amme Bor

 • Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

 • Çalışanlara Yapılan Yardımlara 01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Vergi

 • Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların Yapacakları İşlemlerden Döviz Cinsinden Alınacak Harç

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • İnternetten satış yapan mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçiş rehberi yayımlandı.

 • Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan Belli Tutarı Aşan TL ve Dövizin Gümrük İda

 • Yeni Kıdem tazminatı tavanı.

 • Bazı malların tesliminde KDV oranları değişti. Bazı malların ÖTV oran ve tutarlarında

 • Vergi Kanunlarındaki bazı geçici maddelerin süreleri uzatıldı.İmalatta kullanılan makin

 • Asgari Ücret Bilgi Notu

 • 2015 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Süresi Uzatıldı.

 • Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

 • 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlendi.Cep telefonu abonelik tesisinde alın

 • 2016 yılı için İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.

 • 2016 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.

 • Yeni Nesil ÖKC’lerin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemine kaydı, satışı ve devri işl

 • Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakaları ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mü

 • e-Tebligat Süresi 1 Nisan 2016 Tarihine Uzatıldı.

 • Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden M

 • 2016 yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK'daki diğer bazı tutar ve hadler bel

 • E-arşiv uygulamasının kapsamını genişleten ve elektronik ticaretin izlenmesi kapsamında

 • İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-fatura düzenleme zorunluluğu 01.01.2

 • Amortismana tabi sabit kıymetlerin faydalı ömürlerini ve amortisman oranlarını belirleyen

 • Gelir Vergisi ile ilgili 2016 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. 2006 Yılın

 • Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

 • Yeni damga vergisi tutarları.

 • Yeni harç tutarları

 • Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunu 7.000,00 TL’ye İndiren Tebliğ Yayımlandı.

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönd

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden b

 • 64. Hükümet Tarafından Açıklanan 2016 Yılı Eylem Planında Vergi Ve Ekonomik Hayatla İl

 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 08.1

 • E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru Yayımlandı.

 • E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı Yayımlandı.

 • E.Beyanname ile ilgili duyurular

 • Bazı Mükellefler için zorunlu e.arşiv uygulamasına 1 Ocak 2016 da geçiliyor.

 • Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

 • İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yay

 • Türkiye ile Senegal Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Enge

 • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

 • Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.

 • 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım İndirimi Endeksleme Oranı

 • Nakit Sermaye Arttırımlarında Kurumlar Vergisi İndirimi

 • Nevi Değişikliği Durumunda E.Defter Uygulamasında Yapılması Gerekenler

 • 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacak olan elektronik uygulamalar ile ilgili hatırlatmala

 • Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

 • Artvin’e bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerininde 6111 ve 6552 sayılı kanun kapsamın

 • E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.

 • Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları

 • Ağustos Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

 • Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

 • Ağustos Dönemi Muhatasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Veri

 • Nakit Sermaye Artırımına Getirilen Teşvike İlişkin 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliğin

 • 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişk

 • 1 Eylül 2015 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çift

 • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

 • Elektronik Tebligat Uygulamasını Düzenleyen Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar K

 • Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Mal

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ ya

 • KDV İade Rehberleri Yayınlandı.

 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yeralan mallara ilişkin tebliğ ya

 • Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında genişletilmiş bilgi değişimi yoluyla ul

 • Maliye Bakanlığı Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Tasla

 • Uyap’ta Elektronik Tebligat Uygulaması Başladı.

 • 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yatırım indirimi endeksleme oranı

 • Çalışanlara yapılan yardımlara 01.07.2015 tarihinden itibaren uygulanacak vergi ve sigorta

 • Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşma hakkın

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • Kıdem tazminatı tavanı arttı.

 • Tahvil ve Bonoların 2015 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas

 • 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın tuta

 • İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak Faiz İndirim Oranları Belirlendi.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ yayımlandı

 • Mali Tatil 1 Temmuzda başlıyor.

 • Maliye Bakanlığı 250.000,00 TL ve üzeri vergi borcu olan mükellefleri ilan edecek.

 • E.Fatura uygulamasına dahil olanlar mal ihracatı işlemlerinde e.fatura düzenleyecektir.

 • E.Fatura ve E.Defter uygulamasının kapsamı genişletildi.

 • Elektronik Yoklamaya İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen VUK Tebliği Yayımlandı.

 • 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.

 • Araç Kiralama Şirketlerine Kiralanan Araç Bilgileri ile Aracı Kiralayanalara İlişkin Bilg

 • 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşm

 • 1 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğ

 • ELÜS Alım Satım Belgesi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler Kapsamın

 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Tebliğler Yayımlandı

 • Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetlere KDV İstisnası Getirildi.

 • Mayıs ayından itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.

 • Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

 • Elektronik Ticareti Düzenleyen Kanun 1 Mayıs 2015 Tarihinde Yürülüğe Giriyor.

 • E-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresi 29 Mayıs

 • 6645 sayılı kanunla İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında düzenlemeler yapıldı.

 • E-defter uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önemli bir duyurusu.

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı

 • Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları

 • 6645 sayılı Kanunla bazı vergi düzenlemeleri yapıldı.

 • Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.

 • Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (Buluş Kazançları İstisnası)

 • Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süresi Uzatıldı

 • Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

 • (II) sayılı listedeki taşıtlara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.

 • E.Defter uygulama kılavuzu güncellendi.

 • E.Defter ile ilgili duyurular

 • 449 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

 • KGMDSK’nun yeni Türk Ticaret Kanununa göre finansal raporlamaya ilişkin basın duyurusu.

 • Bazı malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra indirildi.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

 • Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinde vergi istisnası uygulaması hakkında GİB sir

 • Vergi Kanunları ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 6637 sayılı Kanun yayımlandı

 • E.Fatura, E.Defter ve E.Bilet ile ilgili genel tebliğlerde değişiklik yapıldı.

 • Prim tahsilatlarına ilişkin SGK duyurusu.

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ilişkin yönetm

 • Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kesin mizan bildirimlerini

 • 2014 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı.

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan bazı başvuru

 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile şubat ayına ait bazı beyanname ve bildirimlerin veril

 • ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre Müteselsil Sorumluluk

 • Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören Kanun teklifi

 • (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda ÖTV Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.

 • Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde D

 • (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.

 • E.Defter uygulama kılavuzu yayımlandı.

 • Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı.

 • Şirketlerin elektronik ortamda yapacakları kurullarla ilgili tebliğlerde değişiklikler yap

 • Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesine ait yönetmelikte değişiklik yapıldı.

 • Kasa ve Ortaklar Cari Hesabını Düzelten Mükelleflere Tecil-Taksitlendirme İmkanı Sağland

 • Ocak 2015 Dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe g

 • Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma D

 • Maden Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapıldı.

 • Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenebilme

 • Bazı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 6552 Sayılı Kanunla İlgili İç Genelge

 • KDV ve Muhtasar beyannamelere yeni satır ve bölümler eklendi.

 • Bazı mallarla ilgili KDV oranları değiştirildi.

 • 2014 yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar

 • Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletildi

 • Mükellef bilgileri bildirimi yürürlükten kaldırıldı.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın E-fatura web sayfasında yer alan duyurular

 • Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri.

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi

 • 2015 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları.

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • Yeni Kıdem tazminatı tavanı

 • Diğer Vergilerdeki Artışlar

 • Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıl

 • 2014 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.

 • Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunlul

 • Ücretlerde uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.

 • KGMDSK kararı yayımlandı.

 • E.Arşiv uygulaması ile ilgili 433 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik ya

 • Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

 • 2015 Yılı İçin Fatura ve Amortisman ile VUK ndaki Diger Bazı Tutar ve Hadler Belirlendi.

 • Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

 • İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.

 • Yeni harç tutarları

 • Gelir Vergisi ile ilgili 2015 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi ve 2006 Yıl

 • Yeni damga vergisi tutarları

 • Elektronik fatura ve elektronik defter zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının geni

 • Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 10,50 olarak değişti.

 • Ticari Defterlerin Açılış Tasdikleri

 • 6552 sayılı Kanunun (Torba Yasa) vergi ve diğer bazı kamu alacaklarını yeniden yapıland

 • İnternet vergi dairesi duyuruları

 • E.Defter Uygulaması Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

 • E.Defter uygulaması başlıyor.

 • Kıymetli taşlarda KDV uygulaması hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri yayımla

 • E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler için önemli duyuru

 • Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6552 sayılı Kanunla (Torba Yasa) ilgili baş

 • Bazı Kamu Alacaklarını Yeniden Yapılandıran 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesiyle İlgili

 • 2014/6881 sayılı Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G. yi üreten da

 • Bazı mükelleflere getirilen belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etm

 • Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin 28 Kasım 2014 tarihine kadar kayıtlı e

 • 1 Seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle Yapıla

 • Yeniden değerleme oranı (% 10,11) açıklandı.

 • Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul

 • Aerosol üretiminde kullanılan LPG için ödenen ÖTV nin iadesine ilişkin genel tebliğ yay

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı

 • Aerosol üretiminde kullanılacak sıvılaştırılmış petrol gazına uygulanacak ÖTV hak

 • 6552 sayılı kanun ile 5838 sayılı kanunun geçici 2. Maddesine ilişkin rehber ve broşürl

 • Vadeli ithalatta KKDF kesintilerinin takip ve tahsili hakkında karar yayımlandı.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı.

 • Dernek ve vakıflarla ilgili sirküler yayımlandı.

 • "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İ

 • Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları

 • Ağustos ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Genelge Yayımla

 • Araç Muayenelerini Süresinde Yaptırmayanlarla İlgili Olarak 6552 Sayılı Kanunla Yapılan

 • Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No1) Yay

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı.

 • İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar i

 • 6552 Sayılı Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Doğal Afetlere İlişkin Ba

 • 6552 sayılı Kanun (Torba Kanun) hakkında TBMM bilgi notu

 • 6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Kanunlardaki Değişiklikler

 • Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi

 • Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

 • Bazı kamu alacaklarını da yeniden yapılandıran Kanun (Torba Yasa) yayımlandı.

 • KDV iadesi talebi giriş ekranlarında yer alan yüklenilen KDV listesi formatında yapılan de

 • Karın Sermayeye İlavesi Sonucu Kurumlarca Elde Edilen Bedelsiz Hisselere İlişkin Tebliğdek

 • E-Fatura gönderildikten sonra zarf durumu takibi yapılması gerektiği hakkında uyarı.

 • Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul

 • İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru

 • Emlak vergisine esas bina m2 inşaat maliyet bedelleri ilan edildi

 • İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgil

 • E.Defter uygulaması yaklaşıyor.

 • İsviçre'den faiz ve temettü geliri elde edenlere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı duy

 • KDV iade Talepleri ile ilgili İnternet Vergi Dairesi Duyurusu

 • Matbaa işletmelerinin bilgi formlarını gönderme süresi değiştirildi.

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süresiyle ilgili değişiklik yapıldı.

 • Amortisman listesinde değişiklik ve ilaveler yapıldı.

 • Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve K

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

 • Haziran ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı.

 • ( I )Sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarla ilgili olarak gümrükte verilen teminatların

 • 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile Getirilen Vergi Muaf

 • Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Kanun tasarısı TBMM Plan ve

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı

 • Belediyelerce alınan bazı vergi ve harçlar hakkında genel tebliğ yayımlandı

 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunda Yapılan Düzenle

 • Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

 • İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları

 • Royalti ve lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesiyle ilgili usul ve esasları açıkl

 • Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunlul

 • Aylık prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru

 • Defterlerin kapanış onayları

 • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsam

 • KDV Genel Uygulama Tebliğinin geçiş döneminde uygulanmasına ilişkin olarak açıklamalar

 • Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Kanun teklifi TBMM gündemind

 • Yeni yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği hakkında özet bilgi.

 • Yeni KDV Genel Tebliğinde Dahilde İşleme İzin Belgesi İle İlgili Özellik Taşıyan Bazı

 • 5510 sayılı Kanundaki idari para cezaları ile ilgili bir hüküm Anayasa Mahkemesi Kararı i

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararla ilgili tebliğde değişiklik yap

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlandı.

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılmasına İlişkin Sirküler yayınlan

 • İşyeri tehlike sınıfları listesinde değişiklik yapıldı.

 • 38.11. tarife pozisyonundaki malların ÖTV si tevkif suretiyle alıcı tarafından beyan edile

 • Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları

 • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü

 • (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarla ilgili ÖTV iade taleplerine ait olarak verilec

 • Yabancılar için ikamet tezkeresi değerli kağıt bedeli yeniden belirlendi.

 • 1990 ve daha eski model araçların hurdaya çıkarılarak il özel idarelerine teslimiyle ilgi

 • Elektrik üretim lisans harçları hakkında GİB sirküleri yayımlandı

 • E.Defter uygulamasına elektronik başvuru ile konuyla ilgili rehber ve kılavuzlar

 • Vergi Usul Kanunu'na Göre Belge Basan Anlaşmalı Matbaaların Yükümlülüklerinde Değiş

 • Yeni Nesil Ödeme Kayedici Cihaz Fişleri Hakkında Düzenleme Yapıldı.

 • E-Fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar.

 • Tecil ve taksitlendirme ile ilgili Tahsilat İç Genelgesi (2014/1) yayımlandı.

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler

 • ÖTV Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapıldı.

 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamı Genişledi.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı.

 • 6527 sayılı kanunla vergi kanunlarında yapılan bazı düzenlemeler

 • E.Fatura kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2014 tarihinde başlayacaktır.

 • Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı

 • Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Bazı Hatırlatmalar

 • 6518 sayılı Kanunla yapılan bazı düzenlemeler.

 • Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması değişikliğini açıklayan Gelir Vergisi Genel Te

 • Belediyelerce alınan bazı maktu harç ve vergi tarifeleri yeniden belirlendi.

 • Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi.

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nca Kar Payı Tebliği yayımlandı.

 • Geçici Vergi beyannamesinin (Ekim-Aralık 2013 Dönemi) verilme süresi Pazartesi günü sonu

 • KDV istisnası ile ilgili Türkiye- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çer

 • Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ne yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündel

 • Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ne yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündel

 • 2013 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar

 • 2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • Çalışanlarla ilgili 2014 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri.

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • Yeni Kıdem tazminatı tavanı

 • Fatura ve diğer belgelerde bazı bilgilerin yazılması zorunluluğu 01.01.2014 tarihinde baş

 • Ücretlerde uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları

 • Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti

 • 2013 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları

 • Gelir Vergisi ile ilgili 2014 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.

 • 2014 Yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK'ndaki diğer bazı tutar ve hadler bel

 • Diğer Vergilerdeki Artışlar

 • Yeni damga vergisi tutarları.

 • Yeni harç tutarları

 • İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.

 • Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

 • 29 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.

 • Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıl

 • E.Fatura çıktısının irsaliye olarak kullanımı hakkında

 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından faydalanmak için gerekli olan mukimlik belges

 • Bazı mükelleflere belirli kayıtları elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza etme zorunlul

 • E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Ar

 • Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 11,75 olarak değişti.

 • 2014 yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili hatırlatma

 • Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ yayımlan

 • Belediyelerce alınan bazı maktu harç ve vergi tarifeleri belirlendi.

 • İhtiyati haciz ve haciz davaları hakkında Tahsilat İç Genelgesi yayımlandı.

 • ÖTV değişiklikleri

 • Bazı mallarla ilgili KDV oranları değiştirildi.

 • Elektronik defter hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.

 • Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri yayımlandı (27 ve 28 Seri No’lu Genel Tebliğler)

 • Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması hakkında açıklamal

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun No: 6502) yayımlandı.

 • Karın Sermayeye İlavesi Sonucu n Hisselerin Durumu ve Konuyla İlgili Danıştay’ın Yürü

 • Yeniden değerleme oranı (% 3,93) açıklandı.

 • Eylül ayına ait Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 25 Ekim 2013 Cuma günü son

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı

 • Nakden veya mahsuben vergi iade talepleri internet ortamında (standart dilekçe örnekleri kul

 • Tahvil ve Bonoların 2013 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas bor

 • Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın duyur

 • Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelikte değişiklik yapıld

 • 6183 sayılı Kanunla ilgili A/5 No’lu Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.

 • Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun Duyurusu

 • 1 Seri No'lu Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ yayımlandı.

 • Ba- Bs Bildirim Formlarına kontrol modülü eklenmiştir.

 • Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren %2 Olarak Uygulanacaktır.

 • E-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir.

 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (S

 • Emlak vergisine esas bina m2 inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.

 • Elektronik fatura uygulamasına elektronik başvuru sisteminin açıldığına dair Gelir İdar

 • Geçici Vergi beyannamesinin (Nisan-Haziran 2013 Dönemi) verilme süresi uzatıldı.

 • 6495 sayılı Kanunla yapılan bazı değişiklikler.

 • Vadeli çek reeskontu hakkında hatırlatma

 • Yurtdışındaki varlıklara vergi avantajı sağlayan Kanun maddesiyle ilgili beyanda bulunma

 • Haziran (2013) dönemine ilişkin Ba Bs Bildirim Formlarının verilme süresi uzatıldı.

 • Deniz ve hava taşıtı yakıtı dağıtıcıları ve kullanıcıları hakkında ÖTV Genel Teb

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • Yeni Kıdem tazminatı tavanı

 • Bazı illerdeki işyerleri için 6 puanlık ilave sigorta primi işveren hissesi teşviki getir

 • Tahvil ve Bonoların 2013 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa r

 • Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

 • İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları

 • Anonim ve limited şirket sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmesine

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili süre uzatımı yapıldı.

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili GİB duyurusu

 • Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 11 olarak değişti.

 • Gelir Vergisi Kanun Tasarısı.

 • Vadeli çekler reeskonta tabi tutulabilecektir.

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında genel tebliğ yayımlandı.

 • 6487 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapıldı.

 • Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili ver

 • Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili ver

 • TMS yi uygulayacaklara yönelik “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” yayımland

 • Mayıs ayına ilişkin bazı hatırlatmalar

 • Geçici Vergi Beyannamesinin (Ocak-Mart 2013 Dönemi) verilme süresi 17.05.2013 Cuma günü so

 • Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanmas

 • 4479 sayılı Kanunla kurulan Devlete ait varlık kiralama şirketlerince yurtdışında ihraç

 • 2012 Yılına ilişkin kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı

 • Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.

 • Tahvil ve Bonoların 2013 yılı birinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa

 • Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu yayımlandı.

 • Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı süreleri değiştirildi 6

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 • Birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları

 • Şubat ayına ait Ba Bs formlarının ve gelir vergisi mükelleflerinin 2012 kesin mizan bildir

 • Vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesiyle ilgili genel tebliğ yayımlandı.(VUK Gene

 • Talep ve taahhütname verilerek ithal edilen mallar ile satın alınan mallara ilişkin ÖTV Si

 • Vakıflara vergi muafiyeti tanınması hakkında genel tebliğde değişiklik yapıldı.

 • Yıllık gelir vergisi ve Şubat ayına ait KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

 • Mükellef bilgileri bildirimi hakkında GİB sirküleri yayımlandı.

 • Sermaye artırımı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı genelgesi yayımlandı.

 • Yurtdışı ülkelere ve KKTC’ne yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden istisna gündel

 • Bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyen bakanlar kurulu kararıyla ilgili usul

 • Gelir İdaresi Başkanlığı ücret kazançları vergi rehberi yayımladı.

 • Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi başladı.

 • KDV Tevkifatıyla ilgili değişiklikler yapıldı.

 • Ocak (2013) dönemine ilişkin Ba Bs Bildirim Formlarının verilme süresi uzatıldı.

 • Ocak ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerin verilme süresi Salı günü sonuna kadar uzatı

 • Kümes hayvanlarının etleri, sakatatları ve yağlarının toptan tesliminde KDV oranı deği

 • Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bazı hatırlatmalar.

 • Bazı VUK Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapıldı ve kıymetli maden alım satımında b

 • Dar mükellefiyette işyeri tespiti hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı.

 • Bireysel katılım sermayesi hakkında yönetmelik yayımlandı.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

 • E.Fatura ve E.Defter zorunluluğu getirilen mükellefler hakkında açıklamalar yapıldı.

 • Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin gönderilme süresi uzatıldı.

 • Geçici Vergi beyannamesinin (Ekim-Aralık 2012 Dönemi) verilme süresi Pazartesi günü sonun

 • Radyo ve televizyonların ödeyecekleri üst kurul payı ile ilgili yönetmelikte değişiklik

 • Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki vergi istisnası ve sistem kullanım bedellerinde indirime il

 • Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlendi.

 • Elektrik ve doğal gaz aboneleri ile tüketim bilgilerinin bildirim zorunluluğu hakkında yeni

 • Aralık ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatıldı

 • Ticaret Sicili Yönetmeliği yayımlandı.

 • 2012 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar

 • Kamu kurumlarının anonim ve limited şirketlere tebligatının elektronik ortamda yapılması

 • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunlulu

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlendi.

 • Vergiden istisna yurtiçi gündelik tutarları.

 • YÖNETİM KURULLARINCA HAZIRLANACAK İÇ YÖNERGE HAKKINDA HATIRLATMA

 • Yeni Kıdem tazminatı tavanı

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar

 • Alkollü içkilerle ilgili asgari maktu vergi tutarları belirlendi.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında yönetmelikler ve tebliğ yayımlan

 • 2012 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.

 • Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi borçlarının tecil v

 • İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadesi alınamayacak KDV tutarı.

 • Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi borçlarının tecil v

 • 2012 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kanun kapsamında yönetmelikler ve tebliğ yayımlan

 • Alkollü içkilerle ilgili asgari maktu vergi tutarları belirlendi.

 • 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • Yeni Kıdem tazminatı tavanı

 • YÖNETİM KURULLARINCA HAZIRLANACAK İÇ YÖNERGE HAKKINDA HATIRLATMA

 • Vergiden istisna yurtiçi gündelik tutarları.

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlendi.

 • İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunlulu

 • Kamu kurumlarının anonim ve limited şirketlere tebligatının elektronik ortamda yapılması

 • 2012 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar

 • Ticaret Sicili Yönetmeliği yayımlandı.

 • Aralık ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme s

 • Elektrik ve doğal gaz aboneleri ile tüketim bilgilerinin bildirim zorunluluğu hakkında yeni

 • Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlendi.

 • Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki vergi istisnası ve sistem kullanım bedellerinde indirime il

 • Radyo ve televizyonların ödeyecekleri üst kurul payı ile ilgili yönetmelikte değişiklik

 • Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlayacaklarla ilgili kurul

 • Anonim şirket genel kurul toplantıları hakkında yönetmelik yayımlandı.

 • Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri ile OSB’lere bazı yükümlülükler getirild

 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu yayımlandı

 • Bazı mükelleflere e.fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu getirildi.

 • 2013 Yılı açılış defter onaylarında ticaret sicil tasdiknamesi aranmamasına ilişkin du

 • Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 13,75 olarak değişti

 • Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayımlandı.

 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlandı

 • Yeni Sermaye Piyasası Kanunu yayımlandı

 • Asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları ve asgari geçim indirimi tut

 • Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler

 • Vergiyle ilgili bazı oran ve tutarlarda değişiklik yapıldı. (Konut teslimlerindeki KDV o

 • Yeni damga vergisi oranları ve tutarları

 • Yeni harç oranları ve tutarları

 • Emlak vergisi değerleri hakkında genel tebliğ yayımlandı

 • 2013 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. * 2013 yı

 • Fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ndaki diğer bazı tutar ve hadler arttırıldı.

 • * Gelir Vergisi ile ilgili 2013 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi. * 2006 Y

 • Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

 • 418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

 • SGK, İşveren Uygulama Tebliği yayımladı.

 • Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Uygulamasında Açıklığa Kav

 • Kutsal kitap teslimleri ile ilgili KDV oranı indirildi

 • Tapu harcı ve bazı mallardaki ÖTV tutarları arttırıldı.

 • Bireysel başvuru harcı hakkında genel tebliğ yayımlandı

 • ÖTV hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

 • Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Tahvil ve hazine bonolarının 2012/3 geçici vergi dönem sonu değerlemelerine esas borsa ray

 • 25 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı.

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı

 • Almanya ile Türkiye arasındaki çifte vergilemeyi önleme anlaşması hakkında açıklamala

 • Eylül ayına ait KDV beyanlarının ve BA-BS formlarının verilme süresi uzatıldı.

 • Halka açık olmayan şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar hakkında tebli

 • Takdir komisyonlarınca belirlenen emlak vergisi değerlerine dava açılmasına ilişkin hük

 • Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi ma

 • Yeniden değerleme oranı (% 7,80) açıklandı.

 • Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan şirketler ve anonim ve limited şir

 • 6358 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler.

 • Tüzel kişilerin; anonim şirket yönetim kurulu üyelikleri ve limited şirket müdürü olma

 • 283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

 • Bazı süre uzatımlarına ilişkin GİB duyuruları.

 • Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girdi.

 • 41 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

 • İndirimli Orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı y

 • Avans kar dağıtımı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği yayımlandı.

 • Tevkifat yapılan menkul sermaye iratları ile ilgili bilgilerin muhtasar beyannamede doldurulm

 • Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri hakkında yönetme

 • Temmuz ayına ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri uzatıld

 • Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin genel tebliğde değişiklik yapıldı.

 • İndirimli orana tabi konaklama hizmetlerinde iade KDV hesabıyla ilgili GİB sirküleri yayım

 • ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.(Seri No:24)

 • 120 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yönetmelikler yayımlandı.

 • Emlak vergisine esas bina inşaat maliyet bedelleri ilan edildi

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili tebliğler yayımlandı.

 • Kültür yatırım ve girişimlerine sağlanan teşvik ve desteklerle ilgili yönetmelikte değ

 • Yatırımlarda Devlet yardımları kararına göre uygulanacak sigorta primi desteği hakkında

 • Bireysel emeklilik katılımcılarına yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranları belirlen

 • 6111 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmalar hakkında genel tebliğ yayımlandı.

 • Kara ve deniz taşımacılığında elektronik yolcu bileti ve listesi düzenlenmesi hakkında

 • Mali tatil duyurusu

 • E.Fatura kapsamını genişleten düzenleme yapıldı.

 • Bazı ödemelerle ilgili tevkifat oranları belirlendi.

 • 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu Kanunun yürürlük ve uygulanma şekli hakkın

 • Bireysel emeklilik ve özel sigorta primleriyle ilgili yeni yasal düzenlemeler yapıldı.

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

 • 6327 sayılı Kanunla yapılan diğer değişiklikler.

 • İkinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine e

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu yayımlandı.

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi yayımlandı.

 • 29 Ağustos 2012 öncesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortalarından ayrılanlara fazla ke

 • 2012 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bazı hadler ve tutarlar.

 • Etanol üreticileri, rafineri ve dağıtıcıların harmanlama işlemleri ile ilgili yıllık

 • Radyo ve televizyon şirketlerinin üst kurul payları ile ilgili Kanun değişikliği yapıld

 • Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında KDV tevkifatı.

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 • Limited şirket ortaklık paylarının devrinde damga vergisi ve harç uygulaması.

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 • Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.

 • Muhtasar beyannamede tevkifata tabi ödemelerle ilgili yeni bilgiler isteniyor.

 • 6 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

 • Alkollü içkilerin ÖTV tutarları değiştirildi.

 • 118 No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.

 • * Hisse senedi yoğun fonların tevkifat oranı %0 olarak belirlendi. * Bazı malların ÖTV tu

 • * Tapu Kanunu’nun yabancıların taşınmaz edinmesi ile ilgili hükümlerinde bazı değişi

 • Özel Tüketim Vergisi'nin uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.

 • Mükellef bilgileri verme süresi uzatıldı.

 • Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere değişti.

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı

 • Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun hakkında.

 • Vergi kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6322 sayılı kanun yayımlandı

 • Harçlar Kanunu tarifelerine eklenen yeni işlem ve belgelerle ilgili açıklamalar yapıldı

 • Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 16,50 olarak değişti.

 • Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında karar yayımlandı.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

 • Kredilerde harç istisnası uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.

 • İndirimli oranlı işlemlerden kaynaklanan KDV iadeleri ile ilgili usul ve esaslar yeniden bel

 • Anayasa Mahkemesi yatırım indiriminin kullanımını kazancın % 25 i ile sınırlayan düze

 • * İndirimli oranlı teslimlerden ve hizmetlerden kaynaklanan iadelere amortismana tabi kıymet

 • * Yıllık gelir vergisi beyannameleriyle ilgili rehberler yayımlandı.

 • Ücretlerin vergilendirilmesi hakkında GİB rehberi

 • * Taşımacılıkta KDV istisnası hakkında G.İ.B. sirküleri yayımlandı. * Suriye’deki o

 • * ÖTV Tecil terkin işlemleri (Md:8/1) için teminat ve belgelerin verilme zamanı hakkında a

 • Döviz kazandırıcı işlemlerde damga vergisi ve harç istisnasını düzenleyen tebliğde de

 • Anayasa Mahkemesi’nin yatırım indirimini sınırlayan hükmü iptal kararı 2011 yılı iç

 • 2011 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi ve kesin mizan bildiriminin verilme süresi u

 • Yurtdışına ve Kıbrıs’a yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik

 • Bazı mal teslimlerinde KDV oranı değiştirildi.

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 73. Maddesiyle ilgili G.İ.B. sirküleri yayımlandı.

 • Mükellef bilgileri bildirimi ve kesin mizan bildirimi verilme zorunluluğunun hatırlatılmas

 • * 3996 ve 3359 sayılı Kanunlar kapsamındaki bazı teslim ve hizmetlere KDV istisnası getiri

 • * 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Tahvil ve Hazine Bonolarının 2012 yılı birinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerine e

 • Ekonomi Bakanlığı’nın yeni teşvik sistemi hakkında sunumu.

 • Yüksek Öğretim Kanunu’nun gelir ve kazançtan indirilecek bağışlarla ilgili hükmü de

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hakkında genel tebliğ yayımlandı.

 • 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin

 • * Maktu damga vergisi ve harç tutarları % 15 oranında arttırıldı.

 • Değerli kağıt bedelleri arttırıldı.

 • Asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları ve asgari geçim indirimi tu

 • * 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliğ yayımlandı.

 • 2012 Yılı emlak vergisi değerleri hakkında genel tebliğ yayımlandı.

 • 2011 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Tahvil ve Hazine Bonolarının 2011 yıl sonu değerlemelerine esas borsa rayici.

 • Gelir ve kurumlar vergisi tevkifatlarının nakden iadesi hakkında G.İ.B. sirküleri yayımla

 • * Önceki Yıldan Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • Kıdem tazminatı tavanı değişti.

 • * Elektrik enerjisi ithalatının finansmanına KKDF istisnası sağlandı.

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile bazı yeni düzenleme ve açıklamalar yapıldı.

 • Türev ürün işlemlerinde gelir vergisi tevkifatı, kurumlar vergisi ve BSMV hakkında genel

 • Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmesi yükümlülüğü getirildi.

 • 2011 Yıl sonu döviz değerlemelerine esas kurlar

 • Mükellef bilgileri bildirimindeki adres bilgilerinin doldurulmasına yönelik duyuru.

 • * Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önle

 • Aralık ayına ilişkin "Form BA" ve "Form BS" bildirimlerinin verilme sür

 • Kira gelirlerinin beyanında yeni düzenleme yapıldı.

 • Tahvil ve Hazine Bonolarının 30.09.2011 tarihli borsa rayici.

 • Deri imalatında tecil/terkin uygulaması hakkında ÖTV sirküleri yayımlandı.

 • Tütün ve tütün mamulleri üzerindeki ÖTV oranı geçici olarak değiştirildi.

 • Van Depremi nedeni ile ilgili yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahından

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 • VAN DEPREMİNDEN ZARAR GÖRE AFETZEDELERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI

 • Taşıtlarla ilgili 2/A No’lu ÖTV beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu kuruldu.

 • Yeniden değerleme oranı (% 10,26) açıklandı.

 • Bazı mal teslimlerinde KDV oranı % 1’e indirildi.

 • Araçlarla ilgili ÖTV beyannameleri hakkında vergi idaresi açıklama yaptı.

 • Vergi denetimi ile ilgili yönetmelikler ile yeni tarhiyat öncesi yönetmeliği yayımlandı.

 • Ticari defterler elektronik ortamda tutulabilecektir.

 • * 88 No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlandı.

 • Fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ndaki diğer bazı tutar ve hadler arttırıldı.

 • Gelir Vergisi ile ilgili 2012 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar belirlendi.

 • Motorlu taşıtlar vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

 • * 2012 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi tarife ve istisna tutarları belirlendi.

 • *Bazı malların finansal kiralama kapsamında teslim ve kiralanmasında KDV oranı % 1’ e i

 • * Vergiyle ilgili reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 17,75 olarak değişti.

 • Asgari ücret ve sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları değişti

 • Vergiden istisna gündelik tutarları değişti

 • 2011 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve

 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kuruldu.

 • Bazı Vergi beyannamelerinin verilme süresi 1 Ağustos mesai saati sonuna kadar uzatıldı.

 • Haziran ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme sür

 • Emlak Vergisi Genel Tebliği (Seri No 57) yayımlandı.

 • Motorlu taşıtlar vergisi 2. taksitinin ödeme süresi uzatıldı.

 • İhraç kayıtlı teslimlere ve tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listeleri inte

 • Yatırım indirimi endeksleme oranı.

 • Mevcut KDV sirkülerlerini birleştiren 60 Seri No’lu KDV Sirküleri yayımlandı.

 • Doğu Afrikaya afetle ilgili olarak yapılacak bağışların kurum kazancından indirimi.

 • Temmuz ayına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süre

 • Radyo ve televizyon hizmeti sağlayan kuruluşların gelirleri ile üst kurul paylarının beya

 • Gümrük beyannameleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklaması.

 • Bazı mallarla ilgili ÖTV tutarları ve tecile ait oranlar değiştirildi.

 • Türkiye ile Almanya arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalandı.

 • 21 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği yayımlandı.

 • Üçüncü geçici vergi dönem sonu döviz değerleme kurları.

 • Bazı mallardaki ÖTV oran ve tutarları ile kredilerdeki KKDF kesinti oranları arttırıldı

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 29 Nisan 2011 Cuma Gün Bitimine Kadar Uzatılm

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2011/1. geçici vergi dönem sonu için)

 • * KDV oranlarını belirleyen kararda değişiklik yapıldı.

 • 38 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

 • Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanunla ilgili başvuru ve ödem

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yürürlük maddesinde değişiklik yapı

 • Vergiden istisna K.K.T.C. ve yurtdışı gündelik tutarları.

 • Vergi levhası ile ilgili genel tebliğ taslağı

 • Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanunla ilgili 2 No'lu Gene

 • 6111 sayılı Kanunla yeniden yapılandırılan alacakların kredi kartı ile ödenebilmesi hak

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile ilgili tebliğ yayımlandı.

 • Turizm işletmelerine dahil binalarda geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması hakkında aç

 • 5766 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan bazı değişikliklere ilişkin Anayasa Ma

 • İnternetten gönderilecek KDV iade listeleriyle ilgili duyuru.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasıyl

 • Vergi levhalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

 • Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili (6111 sayılı Kanun) 2011-5

 • Kira sertifikaları gelirleri ile ilgili tevkifat ve BSMV oranı hakkında Karar yayımlandı.

 • Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıkl

 • İkinci geçici vergi dönem sonu değerlemelerinde dikkate alınacak kurlar

 • 406 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlandı.

 • Libya’daki olaylardan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılm

 • Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanuna ilişkin Maliye Bakanlı

 • 6111 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri.

 • Kasa mevcutları, ortaklardan alacaklar, emtia ve bazı maddi duran varlıkların düzeltilmesi

 • 6111 sayılı Kanundaki vergi alacaklarıyla ilgili yeniden yapılandırmalar (2)

 • Mükelleflere ait e-beyannamelerin aracılar tarafından gönderilmesine ilişkin sözleşmeler

 • Yatırım indiriminin kullanımına getirilen sınırlama için kurumlar vergisi beyannamesinin

 • Kesin mizan bilgilerinin internet ortamında gönderilmesi gerekiyor.

 • Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanuna ilişkin iç genelgeler.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılma

 • Değer artış kazançlarında gayrimenkullerin iktisap tarihinin önemi

 • 2011/1 Geçici vergi dönem sonu (31.03.2011) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanıla

 • 2011 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve

 • Varlık Barışı Kanunundaki değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapıldı.

 • Kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılması başvuruları internetten yapılabilece

 • KDV artırımı yapan mükelleflerin KDV iadesinde genel esaslara dönmesi ile ilgili Bakanl

 • Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran 6111 sayılı Kanuna ilişkin 3 No’lu İç

 • 6111 sayılı Kanuna göre yapılacak KDV artırımı ile ilgili açıklamalar yapıldı. (2011

 • Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşma yür

 • * Dahilde işleme yada geçici kabul rejimi kapsamında yurt içinden KDV siz alış yapılmas

 • * Türk kurumlarınca yurt dışında ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerindeki tevkifat o

 • 2010 Yıl sonu döviz değerleme kurları.

 • Kesin mizan bilgilerinin internet ortamında gönderilmesi zorunluluğu getirildi.

 • Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran tasarı komisyondan geçti.

 • ÖTV beyannameleri ve bildirimleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı.

 • 2010 yılı Aralık ayına ilişkin Ba ve Bs formlarının verilme süresi uzatıldı.

 • Yeni Borçlar Kanunu yayımlandı.

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu yayımlandı.

 • Beyannamelerin yetkili meslek mensupları aracılığı ile gönderilmesini düzenleyen genel

 • Vergi, sigorta primi ve diğer bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran ve diğer bazı

 • 6111 sayılı Kanunla yapılacak vergisel düzenlemeler.

 • 6111 Sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan diğer değişiklikler.

 • Bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran ve bazı Kanunlarla ilgili düzenlemeler i

 • ÖTV tutarlarını değiştiren Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

 • Yıllık beyannamede ücret gelirleri ile diğer gelir unsurlarının birlikte yer alması hal

 • Beyanname ve bildirimlerin internet ortamında gönderilmesiyle ilgili Bakanlık duyurusu

 • Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 25 Mart 2011 akşamına kadar verilmesi gerekiyor.

 • 406 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği yayımlandı.

 • * Özel faturada değişiklik yapıldı.

 • * 2011 Yılında geçerli olacak VUK’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

 • 2011 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri açıklandı.

 • Maktu damga vergisi tutarları ve hadler arttırıldı.

 • * Harçlar Kanunu’nda yeralan maktu harç tutarları arttırıldı.

 • * 2011 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarla

 • * Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 2011 yılında uygulanacak vergi tarifesi ve is

 • 2011 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlendi.

 • * Türk kurumlarınca yurt dışında ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinden yapılacak t

 • Yeni asgari ücret belirlendi.

 • Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değiştirildi. (%15)

 • 2011 yılında ödenecek değerli kağıt bedelleri belirlendi.

 • Vergi incelemelerine ilişkin yönetmelikler yayımlandı.

 • Asgari geçim indirimi tutarları

 • Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.

 • 2010 yıl sonu (31.12.2010) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu bors

 • 2010 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2010) itibariyle yapılacak değerlemelerde kul

 • * Yatırım indiriminin kullanılması sırasında dikkat edilecek hususlar.

 • Yeni kıdem tazminatı tavanı.

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • Üçüncü geçici vergi dönem sonunda (30.09.2010) dikkate alınacak değerleme kurları

 • 2010 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil

 • Sermaye artışında Rekabet Kurumu’na ödenecek olan meblağla ilgili tebliğ yayımlandı.

 • Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili yönetmelik yay

 • Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması ile ilgili Tahsilat İç Genelgesi yayımlan

 • * Yatırım indiriminin kullanılması sırasında dikkat edilecek hususlar.

 • Rekabet Kurumu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliğ yayım

 • Gecikme zammı oranı indirildi (aylık %1,40)

 • Tecil faizi oranı düşürüldü. ( yıllık %12)

 • Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:87) yayımlandı.

 • * Tüketici kredilerinden alınan KKDF kesintisi oranı yükseltildi. (%15)

 • Yatırım indiriminin kullanımına getirilen sınırlama için dava açılması mümkündür.

 • 2010 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 7,7) açıklandı.

 • Ekim ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

 • Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bilgilendirme.

 • İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle ilgili Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Y

 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında rehber yayımlan

 • Vergi cennetleri arasında sayılan Jersey’den vergi incelemeleriyle ilgili bilgi alınmasın

 • Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili Kanun tasarısı TBMM’ne s

 • Bazı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gelirleri üzerinden yapılacak t

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • İkinci geçici vergi döneminde (30.06.2010) tarihi itibariyle dikkate alınacak değerleme ku

 • 19 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

 • 2010 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • Ücret Gelirlerine Uygulanan Vergi Tarifesi 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Deği

 • * ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan ÖTV t

 • Vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı.

 • Ücret gelirlerine uygulanan vergi tarifesi 2010 yılı başından geçerli olmak üzere deği

 • Devreden yatırım indiriminin kullanımı kurum kazancının % 25 i ile sınırlandırıldı

 • Ücret vergi tarifesinin değiştirilmesi nedeniyle yapılacak işlemleri açıklayan genel teb

 • 2010 yılı ikinci geçici vergi döneminde yatırım indiriminin ne şekilde uygulanacağı.

 • Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

 • * Aile hekimlerine bazı ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları sorumluluğu

 • Serbest bölgelerdeki ücret istisnası uygulaması ile açıklama yapıldı.

 • Enaz iki tam yıl elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkul veya iştirak hissesi satışınd

 • Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yapıldı. (VUK Genel

 • Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan sözleşmelerde damga vergisi ve harç u

 • Devreden yatırım indiriminin kullanımı hakkında genel tebliğ yayımlandı.

 • Bazı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gelirleri üzerinden yapılacak t

 • * Devreden yatırım indiriminin kullanılma tercihi.

 • * Kullanılmış araç satışında uygulanacak KDV oranı hakkında açıklama yapıldı.

 • * Diplomatik istisna kapsamında yapılan KDV iadesi ile ilgili açıklamalar yapıldı.

 • * Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve indiriml

 • * Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı.

 • * İkinci el araç satışlarının noterlerde yapılacağını hatırlatan gelir idaresi sirk

 • * Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzen

 • Vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören kanun tasarısı.

 • Pasaport harçları ve değerli kağıt bedelleri indirildi.

 • İşgücü hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulaması ile ilgili açıklamalar yapıldı

 • Mal ve hizmet alışlarında ödenen KDV nin indirilemeyeceği durumlar hakkında açıklamalar

 • Taşınmaz (gayrimenkul) satışında KDV uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.

 • * 1 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İli

 • Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıkl

 • Serbest bölgelerde gelir vergisi istisnası uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

 • Pasaport Harçları ile ilgili iç genelge yayımlandı.

 • Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.

 • 01 Temmuz 2010 dan itibaren geçerli olacak asgari ücret.

 • Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.

 • Kıdem tazminatı tavanı değişti.

 • KDV iadesiyle ilgili bazı listeler internet ortamında gönderilecektir.

 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Ya

 • Belli haddi aşan alış ve satışların aylık formlarla bildirilmesine yönelik genel tebli

 • Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

 • Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları ilişkin SGK Genelgesi yayınlan

 • 2009 yılında yatırım indiriminin kullanımında sorun var.

 • KDV iadesiyle ilgili internet ortamında gönderilecek listelerin gönderimi ile ilgili açıkl

 • Ba ve Bs Formlarıyla ilgili önemli hatırlatma.

 • Gelir İdaresi Başkanlığının Elektronik ortamda gönderilecek KDV İade Listeleri hakkınd

 • Aerosol üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) teslimindeki ÖTV tut

 • Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 25 Mart 2010 akşamına kadar verilmesi gerekiyor.

 • Elektronik Fatura uygulamasını düzenleyen genel tebliğ yayımlandı.

 • K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tu

 • * 5084 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama s

 • Aerosol üretiminde kullanılacak LPG tesliminde uygulanan ÖTV ile ilgili genel tebliğ yayım

 • * 4447 sayılı Kanun kapsamındaki kısaca çalışma süresi uzatıldı.

 • * Serbest bölgelerdeki ücret stopaj istisnası ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirk

 • Damga vergisi uygulamasında nüsha ve suret ayrımı hakkında açıklama yapıldı.

 • Birinci geçici vergi dönem sonu (31.03.2010) değerlenmelerinde dikkate alınacak değerleme

 • 2010 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve

 • * Harçlar Kanunu’na ait nispi harç oranları ve maktu harç tutarları yüzde %10 arttırı

 • 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlendi.

 • 2010 yılında ödenecek değerli kağıt bedelleri belirlendi.

 • Asgari geçim indirimi uygulamasına esas alınacak asgari ücret belirlendi.

 • Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.

 • Yeni kıdem tazminatı tavanı.

 • 2009 yıl sonu (31.12.2009) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu bors

 • Kullanım Süresi Geçen Yada Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen Kdv’

 • 2009 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2009) itibariyle yapılacak değerlemelerde k

 • İkinci el araç satışlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

 • * Yatırım indiriminin kullanım süresini sınırlayan yasa hükmünü iptal eden Anayasa Mah

 • * Anayasa Mahkemesi, dar mükelleflerin bazı menkul kıymet gelirlerine % “0” tevkifat or

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2009 Yıl Sonu İçin)

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • Kıdem tazminatı tavanı tekrar değişti.

 • 2009 Yıl sonu döviz değerleme kurları.

 • Ücret gelirlerine uygulanan % 35 vergi oranının dava konusu edilmesi hakkında.

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk

 • Özelge ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.

 • Serbest Bölgelere getirilen veya çıkarılan mallar üzerinden alınan ücretin oranı deği

 • Yatırım teşvik belgeli ithalatla ilgili Gümrük Genel Tebliği yayımlandı.

 • *Türkiye ile İsviçre arasında kapsamlı bilgi değişimi imkanı veren anlaşma hakkında G

 • 2009 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 2,2) açıklandı.

 • Gecikme zammı oranı indirildi (%1,95)

 • Tecil faizi oranı düşürüldü. ( yıllık %19)

 • Kurban bayramı nedeniyle bazı vergilerin ödeme süresi uzatılmıştır.

 • Sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yap

 • Sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yap

 • 113 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.

 • 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelg

 • Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değiştirildi. (%16)

 • Çek Kanunu yayımlandı.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “2010 yılı Vergi Takvimi” yayınlanmıştır.

 • * 2010 Yılında geçerli olacak VUK’ nda yer alan bazı tutar ve hadler.

 • * 2010 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarla

 • * Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 2010 yılında uygulanacak vergi tarifesi ve is

 • Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye arttırım süresi uzatıldı.

 • Yeni asgari ücret belirlendi.

 • Bazı mallara ait ÖTV oranları ve tutarları değiştirildi.

 • Nispi damga vergisi oranları ve maktu vergi tutarları % 10 oranında arttırıldı.

 • Vergi kanunlarında ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı.

 • * Vergiden istisna yurtiçi gündelik tutarları.

 • KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisi teşviki.

 • Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik.

 • Varlık Barışı Kanunu’nun süresi uzatıldı.

 • Değerli kağıt bedelleri arttırıldı.

 • * Bazı malların ÖTV tutarları değiştirildi.

 • İşverenler tarafından yapılacak bazı bildirimlerle ilgili yönetmelik yayımlandı.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımla

 • Yurtdışına yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları yenid

 • * İşe başlatmama tazminatları ve asgari geçim indirimi ile ilgili genel tebliğ yayımland

 • Varlık barışı kanunuyla ilgili genel tebliğ yayımlandı.

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler açıklandı. ( 4 Seri No’lu Kurumlar

 • İstihdamın teşvikine yönelik Kanun değişiklikleri yapıldı.

 • * Yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, eğlence ve spor teknelerinde KDV ve ÖTV geçici olarak i

 • * KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmasına dair kararname yayım

 • Elektronik beyanname uygulaması ile ilgili Başkanlık sirküleri yayımlandı.

 • Anayasa Mahkemesi vergiyle ilgili bazı yasa maddelerini iptal etti.

 • TRT bandrol ücretleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

 • 2010 yılında uygulanacak asgari bina metrekare inşaat maliyetleri açıklandı.

 • Bazı mal teslimlerinde KDV oranı geçici olarak % 8 e indirildi.

 • Alkollü içkilerde ÖTV değişikliği.

 • 2009 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak devlet ta

 • 87.03 tarife pozisyonundaki araçlarda yanlış beyan edilen ÖTV ile ilgili tarhiyatların red

 • 2008’den devreden yatırım indirimi tutarı bulunanların matrahlarını ihtirazi kayıtla b

 • İnternet hizmetlerindeki Özel İletişim Vergisi ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.

 • Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapılıyor.

 • Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor.

 • Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

 • * 150 m2 üstündeki konutlarda % 8 KDV uygulaması 14 Haziran’da sona erecek.

 • Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değiştirildi. (%19)

 • Bazı mallarda KDV ve ÖTV’de indirimli oran uygulaması 15 Haziran’da da geçerli.

 • Bazı mallarda KDV ve ÖTV indirimine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapıldı.

 • KDV ve ÖTV oran değişiklikleri.

 • * Kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açı

 • Tapu harçlarında indirim 30 Haziran’da sona eriyor.

 • 2009 yılının son altı ayı için geçerli asgari ücret.

 • 2009 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve

 • İkinci geçici vergi döneminde (30.06.2009) tarihi itibariyle dikkate alınacak değerleme ku

 • Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’yla ilgili tevkifat oranlarının yeniden bel

 • Gelir vergisi ve kurumlar vergisi tevkifat oranlarıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

 • 112 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.

 • 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği * Varlık

 • 5838 sayılı Kanun yayımlandı.

 • 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikl

 • Tapu Harçları, BSMV, Damga Vergisi, KDV ve ÖTV ile ilgili değişiklikler.

 • 5838 sayılı Kanunla yapılan diğer değişiklikler.

 • Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 25 Mart 2009 akşamına kadar verilmesi gerekiyor

 • Serbest bölgelerde çalışanların ücretlerine uygulanan gelir vergisi istisnası hakkında

 • Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler açıklandı.

 • Bazı mallardaki KDV ve ÖTV oranları geçici olarak indirildi.*Tüketici kredilerinde KKDF or

 • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Te

 • 2008 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.

 • * 5838 sayılı Kanunun motorlu taşıtlarla ilgili geçici 2.maddesi hakkında genel tebliğ y

 • Gayrimenkul satışlarında alınan tapu harcı indirildi.

 • Bazı mal teslimlerinde KDV oranı indirildi.

 • Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kuru

 • Birinci geçici vergi döneminde (31.03.2009) tarihi itibariyle dikkate alınacak değerleme ku

 • Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değiştirildi. (%20)

 • Yeni asgari ücret belirlendi.

 • Asgari geçim indirimi uygulamasına esas alınacak asgari ücret belirlendi.

 • Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.

 • Dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde KKDF’nin hesap şekliyle ilgili Karar yayımla

 • 2008 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2008) itibariyle yapılacak değerlemelerde kul

 • 2009 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi belirlendi

 • İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş TürkGümrük Tarife Cetveli yayımlandı. *İthalat R

 • 2008 yıl sonu (31.12.2008) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu bors

 • Yeni kıdem tazminatı tavanı

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2008 Yıl Sonu İçin)

 • Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının Banka aracılığı ödenm

 • 2008 yılı Kasım ayına ilişkin Ba ve Bs bildirimlerinin verilme süresi 09 Ocak 2009 tarihi

 • Vergiden istisna gündelik tutarları.

 • Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergilerini banka vasıtasıyla ödeme zorunluluğu uygulamas

 • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı.Dövize endeksli kr

 • 2008 Yıl sonu döviz değerleme kurları

 • Kamuoyunda Sicil Affı olarak bilinen Kanun yayımlandı.*Bazı Tapu Harçlarında değişiklik

 • K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak seyahatlerde uygulanacak vergiden müstesna gündelik tuta

 • * Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı değişikl

 • Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’yla ilgili tevkifat oranları yeniden belirle

 • Serbest Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

 • * Tecil ve taksitlendirme ile ilgili başvuru süresi uzatıldı.

 • Ekim ayına ilişkin Ba ve Bs bildirim formları 05 Aralık akşamına kadar verilecektir.

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun kimlik tespitiyle ilgili tebliği yayımlandı.

 • * Hisse senedi satış kazançlarındaki stopaj oranının % 0 a indirilmesiyle ilgili değişi

 • Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna ilişkin genel tebliğ y

 • KDV iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup tal

 • (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yeralan bazı malların ÖTV tutarları değiştirildi.

 • Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Te

 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hiz

 • * VUK’ nda yer alan bazı tutar ve hadlerin 2009 yılı için geçerli rakamları belirlendi.

 • * 2009 Yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları belirlendi.

 • * 2009 yılında uygulanacak maktu harç tutarları belirlendi.

 • * Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar (01.01.2009 den geçerli olma

 • * 2009 yılına ilişkin bina, arsa ve arazi emlak vergi değerleri.

 • * Yeni Türk Lirası’ndaki “yeni” ibaresi kaldırılıyor.

 • Bazı iktisadi kıymetlerin amortisman oranlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

 • 2009 yılından ibaren defter kayıtları ve belgelerde “YTL” yerine “TL” kullanılacak

 • 2009 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri belirlendi.

 • 2008 yılı sonunda yürürlükten kalkacak bazı vergisel düzenlemeler.

 • * 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalılığın başlangıcı, kuruma b

 • Vergi borçlarına ödeme kolaylığı getiriliyor.

 • Kira tahsilat ve ödemelerinin banka yada posta idaresi kanalıyla yapılması zorunluluğu 01

 • Yurtdışındaki paraların Türkiye’ye getirilmesine yönelik kanun tasarısı.

 • Vergi borçlarının ödenmesine kolaylık sağlandı.

 • * 15 Seri No’lu ÖTV genel tebliği yayımlandı.

 • * Vergi dairesine olan borçların 18 ayda yıllık %3 faizle taksitlendirilmesine ilişkin ba

 • 2008 yılının İlk 9 ayına ilişkin aylık Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi u

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamı

 • 2003 yılı kazanç ve iratları üzerinden ödenen fon paylarının mükellefe iadesi hakkınd

 • Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların hisse senedi satış kazançlarından yapılacak sto

 • Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

 • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinin 5 puan indirimiyle i

 • Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenm

 • 2008 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı (% 12) açıklandı.

 • Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlandı.

 • 3 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

 • * Kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ödeme protokolleri gereğinc

 • Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi uzatıldı.

 • * 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel

 • * 1 Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İli

 • 2008 yılı ikinci dönem geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 18 Ağustos Pazartesi ak

 • * Dahilde işleme rejimi tebliğinde değişiklik yapıldı.

 • * 2009 yılında uygulanacak asgari bina metrekare inşaat maliyetleri açıklandı.

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı.

 • Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği yayımlandı.

 • Kadın, genç ve özürlü işçi çalıştırılmasında işveren hissesi sigorta primi teşvi

 • * Kredi kartı satış cihazı (pos) ile yapılan satışların aylık olarak internet ortamın

 • Elektronik beyanname uygulaması ile ilgili Başkanlık sirküleri yayımlandı.

 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlül

 • Bazı mal teslimlerinde KDV oranı değiştirildi.

 • 2003 yılı kazanç ve iratları üzerinden ödenen fon paylarının mükellefe iadesi.

 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlül

 • * 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili tarife, yönet

 • Üçüncü geçici vergi dönemi sonunda (30.09.2008) dikkate alınacak değerleme kurları bel

 • 2008 yılı üçüncü geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil

 • * Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yeni prim oranları.

 • 2008 yılının Ocak, Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ili

 • KDV iade alacaklarının sosyal güvenlik prim borçlarına mahsubu hakkında Sosyal Güvenlik

 • * Serbest bölgeler uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

 • * 5766 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler açıklandı.

 • * 5766 sayılı Kanunla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılan değişik

 • İkinci geçici vergi döneminde (30.06.2008) dikkate alınacak değerleme kurları belirlendi.

 • * Asgari ücret değişti.

 • * 14 seri no’lu ÖTV genel tebliği yayımlandı.

 • * SSK prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.

 • * Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • 110 Seri No’lu KDV genel tebliği yayımlandı.

 • 2008 yılı ikinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak devlet tah

 • Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler açıklandı.

 • * Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

 • Tahsilat genel tebliğinde değişiklikler yapıldı.

 • * Bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranı değiştirildi.

 • Kredi kartı ile yapılan satışların KDV beyannamesinde gösterilmesiyle ilgili açıklama.

 • * Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlan

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile ilgili açıklamalar yapıldı.

 • Kira tahsilat ve ödemelerinin banka yada posta idaresi kanalıyla yapılması zorunluluğu get

 • * Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yön

 • Belge düzeni ile ilgili V.U.K. genel tebliği yayımlandı.

 • Yatırım indirimi tercihi hakkında.

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

 • 2007 Yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı.

 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, kontrol edilen yabancı kuru

 • Noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi mükelle

 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kara

 • Çalışanların ücret ödemelerinin banka hesabı aracılığıyla yapılmasını zorunlu tut

 • 2008 yılı birinci dönem geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 16 Mayıs Cuma akşamı

 • 2007 yılına ve 2008 yılının Ocak, Şubat,Mart,Nisan aylarına ilişkin Ba ve Bs bildirim f

 • Elektronik ortamda alınan faturaların muhafaza ve ibrazı hakkında açıklamalar yapıldı.

 • İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 • * 2007 yılına ilişkin yıllık Ba ve Bs formlarının verilme süresi 05 Eylül 2008 e kadar

 • * 382 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı işlemlerdeki belge düzeni hakkında açıkla

 • * Motorlu kara taşıtlarına takılması gereken “Taşıt Kimlik Bildirimi” nin teknik öz

 • Sosyal güvenlik kurumlarına olan birikmiş borçlara ödeme kolaylığı getiren Kanunla ilgi

 • 5766 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı.

 • Sigorta şirketleri ve aracılarını ilgilendiren vergi kanunları değişiklikleri.

 • * Motorlu taşıt vergi ve ceza borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi imkanı sağlandı.

 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hakkında hatırlatma.

 • ÖTV listelerinde düzeltmeler yapıldı.

 • Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun yayımlandı.

 • Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun yayımlandı.

 • * Hizmet ihracı ve bavul ticaretinde KDV istisnası şartı olarak döviz alım belgesi aranı

 • Bazı kamu alacaklarının uzlaşma usulü ile tahsili hakkında kanunla ilgili genel tebliğ y

 • Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 25 Mart 2008 akşamına kadar verilmesi gerekiyor.

 • Bazı kamu alacaklarının uzlaşma usulü ile tahsili hakkında kanunla ilgili

 • * 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun motorl

 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun yayımlandı.

 • * Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Ku

 • İhtilaflı olan yada uzlaşma safhasında bulunan bazı vergi borçlarında 5736 sayılı Kanu

 • İhtilaflı olan yada uzlaşma safhasında bulunan bazı vergi borçlarında 5736 sayılı Kanu

 • Serbest bölge işlem formları ihracat istisnası uygulamasında gümrük beyannamesi yerine k

 • Birinci geçici vergi döneminde (31.03.2008) tarihi itibariyle dikkate alınacak değerleme ku

 • Bazı mal teslimlerinde uygulanacak KDV oranı değiştirildi.

 • 2008 yılı birinci geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak devlet ta

 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili kararda değişikl

 • Hızlandırılmış KDV iade sistemi getirildi.

 • * Kambiyo satışlarında uygulanan BSMV oranı sıfıra indirildi.

 • * Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, kontrol edilen yabancı ku

 • 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

 • Sanayi sicil tebliği yayımlandı.

 • Vergiden müstesna yurtiçi gündelikleri.

 • İndirimli Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulaması.

 • 2007 Yıl sonu döviz değerleme kurları

 • (III/B) listesinde yer alan malların asgari maktu ÖTV tutarları değiştirildi.

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakk

 • Alış ve satışların aylık formlarla bildirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

 • 2007 Yılında elde edilen kira gelirleriyle ilgili beyanname düzenleme rehberi.

 • Bazı KDV oranlarında değişiklik yapıldı.

 • 2007 Yılına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi 05 Haziran 2008 tarihine

 • KDV beyannamesi ve muhtasar beyannamede yeni satırlar açıldı.

 • * Çeşitli kanunların ceza hükümlerinde değişiklikler yapıldı.

 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da bazı değişiklikler yap

 • Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine Ait Dördüncü Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi

 • (III/A) listesinde yer alan bazı malların asgari maktu ÖTV tutarları değiştirildi.

 • Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı.

 • Konut finansmanı kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin BSMV iç genelgesi yayımland

 • 108 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.

 • * Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde KDV tevkifatı yapılma zorunluluğu

 • Avans kar payı dağıtımı ile ilgili kurumlar vergisi tebliği düzenlemesinin Danıştay’

 • Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları ilişkin SGK Genelgesi yayınlan

 • Türk Ticaret Kanunu ile ilgili bazı hatırlatmalar.

 • Kıdem tazminatı tavanı değişti

 • Üçüncü geçici vergi dönem sonunda (30.09.2010) dikkate alınacak değerleme kurları

 • Yeni asgari ücret belirlendi.

 • Asgari geçim indirimi uygulamasına esas alınacak asgari ücret belirlendi.

 • * Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’nun yürürlük tarihi ertelendi.

 • SSK prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları değişti.

 • * 2007 Yılı son geçici vergi döneminde yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurl

 • * Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV tevkifatı uygulamasına geri dönüldü.

 • * 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı.

 • * KDV iade alacaklarının vergi ve SSK borçlarına mahsubunda bazı sınırlamalar getirildi.

 • * VUK Genel Tebliği (Sıra No: 379) yayımlandı.

 • Kıdem tazminatı tavanı değişikliği. (2.087,92 YTL)

 • Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2007 Yıl Sonu İçin)

 • HURDA HALİNE GELMİŞ SABİT KIYMETLERİN KDV’SİZ TESLİMİNDE ALIMDA YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİ

 • MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI KAPSAMINDA DÜZENLENECEK FATURALAR ARTIK E-FATURA OLARA

 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEN ALINAN FATURALARDA KDV UYGULAMASI:

 • 01.01.2017 TARİHİNDE E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFL

 • KONUTLARDA NET ALAN BİLMECESİ ?

 • VERGİ AFFINA HAZIRMISINIZ?

 • MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLERDE BSMV İSTİSNASI

 • TASARI KANUNLA YAPILACAK “VARLIK BARIŞI” DÜZENLEMELERİ NELERİ KAPSIYOR?

 • Stopaj Ve Geçici Vergi İade Talebinde Bulunanlar Dikkat!

 • ORTAKLARINA VE İLİŞKİLİ KİŞİ VE KURUMLARA BORÇ VEREN ŞİRKETLER TEFECİ SAYILIR MI?

 • ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NA EKLİ I SAYILI LİSTEDEKİ MALLARI İTHAL EDENLER DİKKAT!

 • E DEFTERE KAYIT YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • PAY PİYASASI’NDA İŞLEM GÖREN BÜTÜN ŞİRKETLERE ELEKTRONİK GENEL KURUL YAPMA ZORUNLULUĞU G

 • ELEKTRONIK ORTAMDA ALINAN E-ARŞIV FATURALARIN ELEKTRONIK ORTAMDA SAKLANACAĞINI BİLİYORMUYUZ?

 • E-FATURA OLARAK DÜZENLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN FATURANIN KAĞIT ORTAMDA DÜZENLENMESİ VE ALINMA

 • ESKİ YAZAR KASALARIN KULLANMA SÜRELERİ BİTİYOR. 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN DEVİR, YEN

 • “Ekol ve TAYSAD ortak organizasyonu ile düzenlenen “Otomotivde Geri Dönüşüm Ambalajlarını

 • PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİ İLE GİDER YAZILIR MI? KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU YAPILIR MI?

 • E-FATURA’DA YENİ DÖNEM 19.10.2015 TARİHİNDE BAŞLIYOR.

 • SONRADAN TARH EDİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN OLAN TİCARİ ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILAB

 • ELEKTRONİK GENEL KURUL UYGULAYACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLİYOR.

 • NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINA GETİRİLEN VERGİSEL TEŞVİK

 • DÖVİZLİ SİPARİŞ AVANSLARININ DEĞERLEMESİ KONUSUNDA MALİYE GÖRÜŞÜ

 • VERGİ LEVHASINI 31 MAYISA KADAR ALMAYI UNUTMAYIN !

 • ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ BİR KARAR

 • Yurtdışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Alıcı Firma Lehine Oluşan Fiyat Farklarınd

 • Anayasa Mahkemesi 6183 Sayılı Kanunda Düzenlenen Kanuni Temsilcilerin Müteselsil Sorumluluğuna

 • YURTDIŞINDAN SAĞLANAN SERBEST MESLEK HİZMETLERİNDE TEVKİFAT SORUNU

 • Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Zorunluluğu Başladı

 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER VE YMM

 • MALİYE İNCELENECEK MÜKELLEFİ NASIL SEÇİYOR?

 • Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Alınması Zorunluluğu Ortadan Kalktı Mı?

 • AS/Nexia Türkiye Gündem: Nexia International Finansal Sonuçları Açıklandı

 • E-FATURA DÜZENLENMESİNDE “YEDİ GÜNLÜK SÜRE” YE DİKKAT!!

 • Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretlerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

 • Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası 01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir

 • Kentsel Dönüşüm / Vergisel Boyut

 • 6552 Sayılı Torba Yasa ile Yurtdışındaki İşyerlerine Türk İşçisi Götüren İşverenlere

 • Torba Yasadan Yararlanıp Kasa mevcutlarını ve Ortaklardan Alacaklarını Kapatanların Kar Dağı

 • Özelgelerin Değerlendirilmesinde Önem Taşıyan Hususlar

 • Şirket Ortakları İçin Verilmesi Gereken İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin 11.12.

 • GİB Portalındaki E-FATURALARINIZ Siliniyor, Arşivlemeyi Unutmayın!

 • Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Torba Yasa İle Yapılan Değişiklikler

 • Torba Yasa İle Getirilen Diğer Borç Yapılandırmaları

 • Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

 • 6552 Sayılı “Torba Yasa” İle Taşeron İşçilere Getirilen Maaş Güvencesi

 • Torba Yasa İle Yeni TTK'da Yapılan Değişiklikler

 • Arge Faaliyetlerinde Çalışanların Sigorta Prim Desteğindeki '' Her Bir Çalışan İçin 5 Yıl

 • İndirimli Teminat Uygulaması Şartlarını Taşıyorsanız Bu Avantajı Kaçırmayın

 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İle Mal Alıp, İhraç Kayıtlı Satış Yapanlar Dikkat !

 • İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Lehine Matrah Değişiklikleri

 • İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Matrah Değişiklikleri

 • Vergi Davalarını İlgilendiren Yasal Değişiklikler Yapıldı

 • Mayıs 2014 Dönemi KDV Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • KDV İade Taleplerinde, İade Tutarının Hesabına Yönelik Yeni Tebliğ İle Yapılan Düzenlemele

 • Kurumlar Vergisi ile İlgili Nakden Yada Mahsuben İade Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı H

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi aldınız mı?

 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Yükümlülükleri

 • Girişim Sermayesi Fonu Ve Fonun Kurumlar Vergisi Avantajı

 • Sat-Geri Kirala İşleminde Vergisel Avantajlar Neler

 • Sermaye Taahhüt Borcunu Ödemeyen Ortağa Faiz İşletilmeli Mi?

 • Kurumların Kar Yada Sermaye Yedeklerini Sermayelerine İlave Etmesi Sonucu İştirak Eden Kurumlarc

 • Kurumların Kar Yada Sermaye Yedeklerini Sermayelerine İlave Etmesi Sonucu Alınan Pay Senetlerinin

 • Yenileme Fonu Uygulamasında Mahsup Süresi

 • Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatma

 • Alacak Ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması

 • İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Bedelin Sonradan Değişmesi Durumunda KDV

 • Ticari Defterlerin Açılış Ve Kapanış Onayları Hakkında Hatırlatma

 • Örtülü Sermayede Düzeltme Sorunu

 • E-Fatura Uygulamasında Sona Gelirken E-Defter Uygulamasına Başlangıç Yapılacak

 • Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Hatırlatma

 • 2014 Yılı Öncesinde Sermaye Artışının Bazı Vergisel Faydaları

 • E-Fatura Uygulamasına Başlama Tarihi Nedir?

 • Tasarıya Göre Şirket Hisselerinin Ve Gayrimenkullerin Gerçek Kişilerce Elden Çıkarılması Ha

 • Vergiden İstisna Ve Sosyal Güvenlik Primine Tabi Olmayan Ödemeler Hakkında Bazı Hatırlatmalar

 • Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı İle Hayatımızda Neler Değişecek ?

 • Yeni Gelir Vergisi Tasarısı İle Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergilendirme Nasıl Olac

 • Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sermaye Avansı Uygulanmasında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 • E.Fatura Zorunluluğu Kapsamına Girenlerin 1 Eylül 2013 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlı

 • Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi Ve Kdv İstisnası Uygulamasında Yeni Görüşler

 • Yeni Varlık Barışı Kanunu ile Yurtdışı Varlıklarla Barış Sağlanacak

 • Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının 31 Mayıs’a Kadar Vermesi gereken Bil

 • Kar Dağitiminda Vergi Kesintisi (Tevkifati) İle İlgili Hatirlatmalar

 • Anonim Şirketlerde Pay Senedi Ve İlmuhaberlerin Vergisel Etkileri

 • Nexia International Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Şirketleri Arasında İlk 1

 • Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Topluluğu İle İlgili Düzenlemeler

 • Avans Kar Dağıtımında Son Durum

 • Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ve Şahıs Sigorta Primlerinin Gelirden İndirimi İle İlgili Yeni

 • Kurumların Yurtdışı İştiraklerinden Elde Ettikleri Kar Paylarının Vergilendirilmesi

 • 2013 Yılı Ticari Defterlerin Açılış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayın

 • Zincirin En Zayıf Halkası Size Kaça Mal Oluyor?

 • Kurumların İştiraklerinin Sermaye Artışı Sonucu Elde Ettikleri Bedelsiz Hisselerin Değerlemes

 • 2013 Yılı Ticari Defterlerin Açılış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayın

 • Kurumların Yurtdışı İştiraklerinden Elde Ettikleri Kar Paylarının Vergilendirilmesi

 • Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ve Şahıs Sigorta Primlerinin Gelirden İndirimi İle İlgili Yeni

 • Avans Kar Dağıtımında Son Durum

 • E-Defter Tutma Ve E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 • Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Topluluğu İle İlgili Düzenlemeler

 • Nexia International Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Şirketleri Arasında İlk 1

 • Anonim Şirketlerde Pay Senedi Ve İlmuhaberlerin Vergisel Etkileri

 • Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatına Dikkat!

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Borç Verme Yasağı Tamamen Kalkmadı

 • Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin (Hisse Senetleri) Bastırılma Zorunluluğunun Vergisel Açı

 • Limited Şirket Pay (Hisse) Senetlerinin Devrinin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi:

 • Proforma faturalara kabul niteliğinde verilen şerhlerin veya satıcıya bu yönde gönderilen f

 • Taşınmaz Ve İştirak Hissesi Satışlarında Ortaya Çıkan Zararların Durumu Konusunda Maliye V

 • Şirketler Tarafından Ödenen Öğrenci Bursu Veya Eğitim Masrafları Gider Yazılabilir Mi?

 • Elektronik Bilet İle Gider Kaydedilebilir Mi?

 • Bireysel Emeklilikte Son Durum

 • Hurda Teslimlerine İlişkin Bazı Vergisel Uyarılar

 • İthal Edilen Malların Antrepoda Devir Edilmesi Halinde Katma Değer Vergisi Ve İşlemin Ba-Bs Bil

 • Yurtdışından Alınan Bilgisayar Programlarına İlişkin Yapılan Ödemelerde Stopaj Uygulaması

 • Kira Ödemeleri Ba Formunda Bildirilmeli Mi?

 • İşe İade Davaları Sonucu Ödenen Tazminat Ve Ücretlerin Vergi Kanunları Ve Sosyal Sigorta Prim

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) Uyum Süreci Danışmanlık Hizmeti

 • Holding Şirketlerin Bağlı Şirketlere Verdiği Hizmetler Ve Belge Düzeni

 • Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Unutulmamalıdır

 • Örtülü Sermaye İle İlgili Özellik Taşıyan Bazı Hususlara Dikkat Çekelim İstedik.

 • Borçlanma Giderlerinin Bir Bölümünün Kurum Kazancından İndirilemeyecektir.

 • Yurtdışından Kredi Kullanıyorsanız Veya Vadeli İthalat Yapıyorsanız Karşınıza Çıkacak V

 • Yurtdışı “İsim Hakkı Kullanımı”nda Dikkat Edilecek Ayrıntı

 • İhraç Kayıtlı Satışlarda Götürü Gider Uygulaması

 • 2011 Yılında Aldığımız Kira Gelirleriniz Beyan Edilecek mi?

 • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Uygulaması Ve Vergisel Sonuçları:

 • Ar-Ge İndirimi Nasıl Uygulanır?

 • Serbest Meslek Sahiplerine Yapılan Avans Ödemelerinin Vergisel Durumu

 • Ciro Primini ve İskontoları Mal Teslimi Olarak Yapanlarda KDV Uygulaması

 • TTK Sirketlere Yepyeni Bir Dönem Getiriyor! CFO OCAK 2012

 • Süresi Kendiliğinden Uzayan Sözleşmelerde Uzayan Süreler İçin Damga Vergisi Ödenir Mi?

 • Nexia Global Insight Ekim 2011

 • Ortaklara Borç Para Kullandırmada Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Oluşacak Sıkıntıyı Bil

 • Bedelsiz İhracatlarla İlgili Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi Uygulaması

 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlarda “Nüsha” Ve “Suret” Ayrımı

 • Kurtarıcı, verimliliği arttıran olmazsa olmaz bir yönetim aygıtı "KURUMSAL KAYNAK PLANLA

 • Satıcının ödemediği Tapu Harçlarını Alıcı Gider Yazabilir mi?

 • Sigorta Şirketlerinden Alınacak Hasar Tazminatları İçin Kdv’li Fatura Düzenlenmesi

 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Tesliminde Kdv Ne Zaman Doğar?

 • Mali İdaremiz Görüşmü Değiştirdi, Hata Mı Yapıyor?

 • Yurtdışında Verilen Hizmetlerin Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk Muhasebe Sistemine Getirdikleri

 • Kriz ve Değişim Yönetimi

 • Kobilere Yönelik Vergisel Teşvikler

 • “Kod” Uygulaması, Hukuki Niteliği Ve Koddan Kaçış Yolları

 • Vergi İncelemelerine Yeni Düzen Geliyor

 • Vergi Affi: “Bu kanunla, başta kobiler olmak üzere küçük girişimci ve işletmeler soluk alac

 • Daha kesin ve belirgin kurallarla ticari hayatla bütünleşmek üzere “DENETİME HAZIR MISINIZ?

 • Yatırımlarda Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus

 • ETRM Yol Gösteriyor-Global Enerji Dergisi

 • Enerji Sektörü her yönü ile otomasyona giriyor.Finans Dünyası Söyleşi

 • Basel II Kriterleri ve Getirdikleri

 • Transfer Fiyatlandırması

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na Hazırmısınız ?

 • Nexia Türkiye ve Yapı Kredi Bankası'ndan “Global Krizin Rusya’daki Etkileri ve Gümrük Sorun

 • AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye SPK, EPDK ve Sigorta/Reasürans Şirketleri Denetim Yetkisi

 • Hollanda Radboud Üniversitesi öğrencileri Türk Denetim ve Muhasebe Standartlari hakkında bilgi

 • Uluslararası Mevzuat Seminerleri Başladı

 • www.cirodenetimi.com açıldı.

 • World Accounting Intelligence, 2009 Türkiye Denetim Sektörü Raporunu Yayınladı.

 • As/ Nexia Türkiye & Nexia Romanya Ortak Konferansı “Romanya’da Yatırım; Fırsatlar Ve Riskle

 • AS / Nexia Türkiye & Fortune İşbirliğinde“Turnaround Management – Tam Iyilestirme Yönetimi

 • Kocaeli Sanayi Odası ve AS/Nexia Türkiye işbirliğiyle ‘’İşletmelerde Erken Uyarı Sinyalle

 • AS/Nexia Türkiye’nin Oturum Sponsorlugunu Üstlendigi II. AVM Yatırımları Konferansı 10 Mart

 • Halka Arz Seferberliği 6-7 Mayıs Tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Gerçekleşti.

 • AS/Nexia Türkiye Dünya Devi Wipro ile İşbirliği Anlaşmasına İmza Attı

 • World Accounting Intelligence, 2009 Verilerini içeren 2010 Türkiye Denetim Sektörü Raporunu Yay

 • DEIK Türk- Rus İş Konseyi Tarafından “Rusya Federasyonu’nda İş Yapma” Çalıştayı düz

 • AS/Nexia Türkiye New York Yatırım Ofisi Stratejik İşbirliği

 • Akıllı Şebeke ve Akıllı Sayaç Semineri

 • DEİK / Türk- Rus İş Konseyi işbirliğinde “Rusya Federasyonu’nda İş Yapmanın Hukuki Boy

 • AS/Nexia Türkiye Vergi Affı Seminerleri Yoğun İlgi Gördü.

 • Nexia International vergi uzmanları Türkiye’de bir araya geldi

 • AS/Nexia Türkiye Yıllık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

 • AS/Nexia Turkiye UFRS Eğitimleri

 • AS/Nexia Türkiye, Microsoft ve Kobiefor işbirliğinde “Bilişimin KOBİ’lerde Rekabet Gücüne

 • Forum of Firms (FoF) üyeliği ile Nexia International’ın küresel kalite standartları onayland

 • Avm’lerde Ciro Denetimi Ve Gayrimenkul Yatırımlarında Güncel Finansman Yaklaşımları Eğiti

 • Nexia Türkiye üyeleri yıllık toplantıda bir araya geldi.

 • Türkiye'de Yaşayan Yabancılara Vergi Mevzuatı

 • AS/Nexia Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Rusya sorumlu ortağı Cem Tezelman’ın Rusya

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Eğitimi

 • AS/Nexia Türkiye UFRS Eğitimleri

 • www.kobimeydan.com.tr açıldı

 • Nexia Turkiye Faaliyet Degerlendirme Toplantisi

 • Nexia International Finansal Sonuçları Açıklandı

 • Rusya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri

 • Fırsat ve Riskleriyle Rusya Pazarı

 • Kobilerle Büyümek-TURKISH TIME

 • AS/Nexia Türkiye Yönetmeye Talip-ARMAHABER-02.12.2009

 • Şirketinizle İlgili Erken Uyarı Sistemlerini İyi Takip Edin. DÜNYA-02.12.2009

 • Zordaki Şirketlere Check-up Yapıyor, Bankacılara Aman Çullanmayın Diyor-HÜRRİYET-02.12.2009

 • İntes Uluslararası Mevzuat Seminerlerinin İlk Toplantısı Yapıldı. İNTES-İNSAN DERGİSİ.01.

 • Şirketlere TAM Yönetimi İle Krizden Çıkış Formülü.REFERANS-02.12.2009

 • Butik Çözümler-KOBİLİFE-01.12.2009

 • Dünya, Altına Yaslandı-BUGÜN-05.12.2009

 • Yıllık Enflasyon Yüzde 5.53 Arttı. GÜNDEM- 05.12.2009

 • Karaçam: Yaşanan Kriz Beceriksiz Finansçılarla Yetkin Olmayan Politikacıların Dünyaya sundukl

 • AS/Nexia Türkiye:Kriz Ortak Çözümler Butik -SÖZCÜ - 06.12.2009

 • Kriz Ortak, Çözümler ise Butik EKONOMİST-13.12.2009

 • Turnaround Management Ortak Bir Dil Yaratacak-FORTUNE 01.01.2010

 • Ciro Dedektifleri AVM'lerde İş Başında REFERANS 09.03.2010

 • Ciro Dedektifleri AVM'lerde İş Başında 2 REFERANS 09.03.2010

 • AVM'lerde Ciro Dedektifleri İş Başında MİLLİYET 10.03.2010

 • AVM'ler Kiracılarının Cirolarını Takibe Aldı DÜNYA 15.03.2010

 • Ciroya Bağlı Kiranın Ciro dedektifleri Var. HABEREXPRES 10.03.2010

 • Ciro Gizleyen Mağaza "Sondaj Timi" İle Şeffaflaşacak. HABERTURK 02.04.2010

 • Rus Mevzuatını Bilmediği İçin Kurduğu Fabrikaya Giremeyen İşadamları Oldu. HÜRRİYET 18.04

 • Atamalar-Murat Kutluturk-Sabah IsteInsan 03.01.2010

 • AVM'ler Ciro Kacaklarinin Pesine Dustu-SATIS NOKTASI 01/03/2010

 • Soz Kavramini Unutali Cok Oldu. GUNES 24.04.2010

 • AVM Dedektifleri Is Basinda-CNBCBUSINESS MAYIS 2010

 • Enerji Yönetiminde Dev İşbirliği Kuruldu. DÜNYA 15.07.2010

 • Hintli Wipro'yu Getirdi Elektrikte "Doğru Hesap" İddiasıyla Yola Koyuldu. HÜRRİY

 • Elektrikte Çılgın Rekabeti Gören Wipro Hindistan'dan Geldi SABAH 15.07.2010

 • Gül'den "Yeşil Işık" Aldı Türkiye'de Ortaklık Kurdu TÜRKİYE 15.07.2010

 • New Company Set Up To Help Local Energy Sector- DAILYNEWS 16.07.2010

 • Vergi İncelemelerine Yeni Düzen Geliyor-KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON DERGİSİ

 • AVM'lerin Ciro Takibini AS/Nexia Türkiye Yapıyor.Mall Report Aralık 2010

 • Elektrik Pazarı-FORBES Şubat 2011 Sayfa3

 • Elektrik Pazarı FORBES Şubat 2011

 • Kredi Kartıyla İlk Vergi Affı Şirketleri Cezadan Kurtaracak-DÜNYA 01.02.2011

 • AVM'lerde Ciro Denetimi Şart -İstanbul Ticaret Gazetesi 11.02.2011

 • Rusya'ya Yatırım Akınının Öncüsü KOBİ'ler Olacak DÜNYA 14.02.2011

 • INFOMAG Ciro Denetimi Haberi- Mart 2011

 • AS/Nexia Türkiye, işletmelerin satış ve verimliligini artıriyor.KOBILIFE NISAN 2011

 • Krizde Zor'u gören ülkeler vergi barışına sarılıyor. HURRIYET

 • CFO ARALIK 2011

 • Nexia Türkiye Denizli Konferans

 • Tasarım Yarışması MArkanızı Güçlendiriyor

 • aile Şirketlerinin Kurumsallaştırılmasında 6102 Sayılı Kanunun Etkileri 1

 • aile Şirketlerinin Kurumsallaştırılmasında 6102 Sayılı Kanunun Etkileri 2