Gündem

Gündem - 2013

No Yıl Başlık
2013 Örtülü Sermayede Düzeltme Sorunu
2013 E-Fatura Uygulamasında Sona Gelirken E-Defter Uygulamasına Başlangıç Yapılacak
2013 Türk Ticaret Kanunu İle İlgili Hatırlatma
2013 2014 Yılı Öncesinde Sermaye Artışının Bazı Vergisel Faydaları
2013 E-Fatura Uygulamasına Başlama Tarihi Nedir?
2013 Tasarıya Göre Şirket Hisselerinin Ve Gayrimenkullerin Gerçek Kişilerce Elden Çıkarılması Halinde Vergilendirme Değişiyor Mu?
2013 Vergiden İstisna Ve Sosyal Güvenlik Primine Tabi Olmayan Ödemeler Hakkında Bazı Hatırlatmalar
2013 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı İle Hayatımızda Neler Değişecek ?
2013 Yeni Gelir Vergisi Tasarısı İle Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergilendirme Nasıl Olacak?
2013 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sermaye Avansı Uygulanmasında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
2013 E.Fatura Zorunluluğu Kapsamına Girenlerin 1 Eylül 2013 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na Başvurmaları Gerekmektedir
2013 Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi Ve Kdv İstisnası Uygulamasında Yeni Görüşler
2013 Yeni Varlık Barışı Kanunu ile Yurtdışı Varlıklarla Barış Sağlanacak
2013 Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının 31 Mayıs’a Kadar Vermesi gereken Bilgi Formlarını Unutmayın.
2013 Kar Dağitiminda Vergi Kesintisi (Tevkifati) İle İlgili Hatirlatmalar
2013 Anonim Şirketlerde Pay Senedi Ve İlmuhaberlerin Vergisel Etkileri
2013 Nexia International Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Şirketleri Arasında İlk 10’daki Yerini Aldı!
2013 Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Topluluğu İle İlgili Düzenlemeler
2013 Avans Kar Dağıtımında Son Durum
2013 Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ve Şahıs Sigorta Primlerinin Gelirden İndirimi İle İlgili Yeni Düzenlemelerin Hatırlatılması
2013 Kurumların Yurtdışı İştiraklerinden Elde Ettikleri Kar Paylarının Vergilendirilmesi
2013 2013 Yılı Ticari Defterlerin Açılış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayın
2013 Zincirin En Zayıf Halkası Size Kaça Mal Oluyor?
2013 Kurumların İştiraklerinin Sermaye Artışı Sonucu Elde Ettikleri Bedelsiz Hisselerin Değerlemesi Nasıl Olmalı?
2013 2013 Yılı Ticari Defterlerin Açılış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayın
2013 Kurumların Yurtdışı İştiraklerinden Elde Ettikleri Kar Paylarının Vergilendirilmesi
2013 Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ve Şahıs Sigorta Primlerinin Gelirden İndirimi İle İlgili Yeni Düzenlemelerin Hatırlatılması
2013 Avans Kar Dağıtımında Son Durum
2013 E-Defter Tutma Ve E-Fatura Kullanma Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?
2013 Türk Ticaret Kanunu’nda Şirketler Topluluğu İle İlgili Düzenlemeler
2013 Nexia International Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Şirketleri Arasında İlk 10’daki Yerini Aldı!
2013 Anonim Şirketlerde Pay Senedi Ve İlmuhaberlerin Vergisel Etkileri
2013 Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde Kdv Tevkifatına Dikkat!
2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Borç Verme Yasağı Tamamen Kalkmadı
2013 Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin (Hisse Senetleri) Bastırılma Zorunluluğunun Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi:
2013 Limited Şirket Pay (Hisse) Senetlerinin Devrinin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi:
2013 Proforma faturalara kabul niteliğinde verilen şerhlerin veya satıcıya bu yönde gönderilen faksların yada e.postaların damga vergisi açısından değerlendirilmesi
2013 Taşınmaz Ve İştirak Hissesi Satışlarında Ortaya Çıkan Zararların Durumu Konusunda Maliye Ve Yargı Aynı Görüşte.
2013 Şirketler Tarafından Ödenen Öğrenci Bursu Veya Eğitim Masrafları Gider Yazılabilir Mi?
2013 Elektronik Bilet İle Gider Kaydedilebilir Mi?
2013 Bireysel Emeklilikte Son Durum
2013 Hurda Teslimlerine İlişkin Bazı Vergisel Uyarılar
2013 İthal Edilen Malların Antrepoda Devir Edilmesi Halinde Katma Değer Vergisi Ve İşlemin Ba-Bs Bildirim Formlarında Gösterilip Gösterilmeyeceği
2013 Yurtdışından Alınan Bilgisayar Programlarına İlişkin Yapılan Ödemelerde Stopaj Uygulaması
2013 Kira Ödemeleri Ba Formunda Bildirilmeli Mi?
2013 İşe İade Davaları Sonucu Ödenen Tazminat Ve Ücretlerin Vergi Kanunları Ve Sosyal Sigorta Primleri Karşısındaki Durumu
2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) Uyum Süreci Danışmanlık Hizmeti
2013 Holding Şirketlerin Bağlı Şirketlere Verdiği Hizmetler Ve Belge Düzeni
2013 Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesinden Alınması Unutulmamalıdır
2013 Örtülü Sermaye İle İlgili Özellik Taşıyan Bazı Hususlara Dikkat Çekelim İstedik.
2013 Borçlanma Giderlerinin Bir Bölümünün Kurum Kazancından İndirilemeyecektir.
2013 Yurtdışından Kredi Kullanıyorsanız Veya Vadeli İthalat Yapıyorsanız Karşınıza Çıkacak Vergisel Yükler Nelerdir?
2013 Yurtdışı “İsim Hakkı Kullanımı”nda Dikkat Edilecek Ayrıntı
2013 İhraç Kayıtlı Satışlarda Götürü Gider Uygulaması
2013 2011 Yılında Aldığımız Kira Gelirleriniz Beyan Edilecek mi?
2013 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Uygulaması Ve Vergisel Sonuçları:
2013 Ar-Ge İndirimi Nasıl Uygulanır?
2013 Serbest Meslek Sahiplerine Yapılan Avans Ödemelerinin Vergisel Durumu
2013 Ciro Primini ve İskontoları Mal Teslimi Olarak Yapanlarda KDV Uygulaması
2013 TTK Sirketlere Yepyeni Bir Dönem Getiriyor! CFO OCAK 2012
2013 Süresi Kendiliğinden Uzayan Sözleşmelerde Uzayan Süreler İçin Damga Vergisi Ödenir Mi?
2013 Nexia Global Insight Ekim 2011
2013 Ortaklara Borç Para Kullandırmada Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Oluşacak Sıkıntıyı Biliyor musunuz ?
2013 Bedelsiz İhracatlarla İlgili Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi Uygulaması
2013 Damga Vergisine Tabi Kağıtlarda “Nüsha” Ve “Suret” Ayrımı
2013 Kurtarıcı, verimliliği arttıran olmazsa olmaz bir yönetim aygıtı "KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI"
2013 Satıcının ödemediği Tapu Harçlarını Alıcı Gider Yazabilir mi?
2013 Sigorta Şirketlerinden Alınacak Hasar Tazminatları İçin Kdv’li Fatura Düzenlenmesi
2013 Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Tesliminde Kdv Ne Zaman Doğar?
2013 Mali İdaremiz Görüşmü Değiştirdi, Hata Mı Yapıyor?
2013 Yurtdışında Verilen Hizmetlerin Kdv Kanunu Karşısındaki Durumu
2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk Muhasebe Sistemine Getirdikleri
2013 Kriz ve Değişim Yönetimi
2013 Kobilere Yönelik Vergisel Teşvikler
2013 “Kod” Uygulaması, Hukuki Niteliği Ve Koddan Kaçış Yolları
2013 Vergi İncelemelerine Yeni Düzen Geliyor
2013 Vergi Affi: “Bu kanunla, başta kobiler olmak üzere küçük girişimci ve işletmeler soluk alacak” CFO Mart Sayisi
2013 Daha kesin ve belirgin kurallarla ticari hayatla bütünleşmek üzere “DENETİME HAZIR MISINIZ?”
2013 Yatırımlarda Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus
2013 ETRM Yol Gösteriyor-Global Enerji Dergisi
2013 Enerji Sektörü her yönü ile otomasyona giriyor.Finans Dünyası Söyleşi
2013 Basel II Kriterleri ve Getirdikleri
2013 Transfer Fiyatlandırması
2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na Hazırmısınız ?
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.