Sirküler

2024 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

Gündem

Kümi Frs Küçük Ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

Gündem

Türkiye Sürdürülebirlik Raporlama Standartları

Gündem

Enflasyon düzeltmesine hazır mısınız?

Gündem

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.

About Nexia, 2023

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.