Duyuru

Duyuru - 2021

No Yıl Başlık
2021 Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülüğü Kapsamında Ülke Bazlı Raporun 2021 Yılı Sonuna Kadar İdareye Sunulması Gerekmektedir.
2021 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2021 Türkiye İle ABD Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İmkan Veren Yetkili Makam Anlaşması İmzalandı.
2021 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.12.2021'de Sona Eriyor
2021 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Gerekmektedir.
2021 2021/3.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2021 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmiştir.
2021 2021 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2021 Kira Ödemelerinde Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı ile Bazı Teslim ve Hizmetlerde Uygulanan İndirimli KDV Oranlarının Süresi Uzatılmamıştır.
2021 7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber Yayımlandı.
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
2021 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Ekranı İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır.
2021 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
2021 2021/2.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Rehberler Yayımlandı.
2021 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 08.07.2021
2021 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberleri Yayımlandı.
2021 2021 Yılı Mali Tatil Hatırlatmaları
2021 2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2021 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2021 Ülke Bazlı Rapor İle Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin Bildirim Formunun İdareye Verilmesinin Son Tarihi: 30.06.2021
2021 e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar, İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı.
2021 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar!
2021 e-Arşiv Fatura, e-SMM İptal, İhtar, İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı.
2021 Çeklerin Bankaya İbrazına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusu Yayımlandı.
2021 E-Belgelere İlişkin İptal, İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi 01.05.2021 Tarihinde Başlıyor.
2021 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Muhafazası Hakkında Hatırlatma
2021 2021/1.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2021 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2021 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı.
2021 Nexia International dolar bazında gelirlerini % 5 arttırarak, dünyanın 8. büyük küresel denetim ağı oldu.
2021 2020 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.
2021 Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı.
2021 İlk Ülke Bazlı Raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatıldı.
2021 Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Mükellefler Tarafından Uygulanan Ücret Gelir Vergisi İstisnasında, Bölgede Üretilen Ürünlerin FOB Bedelinin Yurt Dışına Satış Şartı Oranını %80 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yükleme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 E-Defter Saklama Uygulamasına İlişkin İkincil Kopyaların Kontrol Edilebileceği Ekranın Kullanıma Açıldığına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2021 Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Hakediş Bedelleri Üzerinden Yapılacak Stopaj Oranını %5'e Çıkaran Karar Yayımlandı.
2021 Ticari Kazancın Tespitinde Finansman Gider Kısıtlamasının Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2021 Sadece Elektrik Motorlu Olan Binek Otomobillerin ÖTV Oranını Artıran Karar Yayımlandı.
2021 E-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Dosyalarının GİB Sistemine Yüklenmesine ve Saklanmasına İlişkin Sık Sorulan Sorular Yayımlandı.
2021 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapılar İle İlgili İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranını %1 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 Haberleşme ve İnternet Gibi İletişim Hizmetlerinden Alınan Özel İletişim Vergisi Oranını %10 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Belgeli Konaklama Tesislerinde Yapılacak Konaklamalar İçin Bedellerin Döviz Cinsinden Yapılabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2021 Yurtdışına ve KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.
2021 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 29.01.2021 Tarihinden İtibaren 2.670,00 TL Olarak Belirlendi.
2021 Türkiye'de Temsilcilik Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Bazı Sosyal Ağ Sağlayıcılara Reklam Verilme Yasağı Getirilmiştir.
2021 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Beyan ve Ödeme Süreleri
2021 Türkiye'de Temsilcilik Açmayan Sosyal Medya Şirketlerine Reklam Verilemeyecektir.
2021 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2020 Yılı Oranı %19,62 Olarak Belirlendi.
2021 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2021 2020 Yılı Ocak, Şubat ve Mart Aylarına Ait e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemine Yükleme Süresi Uzatıldı.
2021 E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Muhafazası Hakkında GİB Duyurusu Yayımlandı.
2021 Kar Payı Dağıtım Kısıtlaması Sona Erdi.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.