Sirküler

Sirküler - 2019

Yıl Sirküler No Başlık
2019 12/26 Binek Otomobillere Ait Gider Kısıtlamalarına İlişkin Yeni Tutarlar Belirlendi.
2019 12/25 Gelir Vergisi İle İlgili 2020 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler ve Tutarlar Belirlendi.
2019 12/24 2020 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2019 12/23 2020 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2019 12/22 2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
2019 12/21 2020 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %12 Oranında Artırılarak Belirlendi.
2019 12/20 Belediye Gelirlerinde 2020 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.
2019 12/19 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 30.12.2019
2019 12/18 2020 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 17.300 TL Olarak Belirlendi.
2019 12/17 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Belli Tutarı Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.
2019 12/16 Mobil Telefon Aboneliğinin ilk Tesisinde Alınan Özel İletişim Vergisi Maktu Tutarı 2020 Yılı İçin Belirlendi.
2019 12/15 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Artırıldı.
2019 12/14 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatıldı. 27.12.2019
2019 12/13 2020 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.
2019 12/12 Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2019 12/11 İmalatçılar ile Ar-Ge Faaliyetinde Bulunanlara Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2019 12/10 Konut ve İşyerlerindeki Düşük Oranlı KDV ve Tapu Harcı Uygulaması 31.12.2019 da Sona Eriyor.
2019 12/09 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.12.2019'da Sona Eriyor.
2019 12/08 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi.
2019 12/07 Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı İçin % 22,58 Olarak Tespit Edilmiştir.
2019 12/06 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %13,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2019 12/05 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Belli Tutarı Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlemesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2019 12/04 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.
2019 12/03 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2019 12/02 Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanların Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Yoluyla Vergilendirilmelerine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:309) Yayımlandı.
2019 12/01 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihinin 01.01.2020 Olduğunu Belirten Duyuru Yayımlandı.
2019 11/06 Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Teşvik, Destek ve İndirimlere Kolayca Erişim İmkanı Sunan Portal Kullanıma Açılmıştır.
2019 11/05 İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2019 11/04 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.13.11.2019
2019 11/03 Bavul Ticareti İşlemlerini Kolaylaştırmak Amacıyla KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2019 11/02 Turizm Payının Beyanı ve Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2019 11/01 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) Yayımlandı.
2019 10/20 Tecil Faiz Oranı %19 Olarak Belirlendi.
2019 10/19 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Meclise Sevk Edilmiştir.
2019 10/18 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler ile İlgili Uygulamaya Geçiş Tarihleri
2019 10/17 Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler İçeren VUK Genel Tebliği (Sıra No: 511) Yayımlandı. 21.10.2019
2019 10/16 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 509) Yayımlandı.
2019 10/15 İş Yeri veya Kanuni Merkez Nakillerine İlişkin Bildirimlerde Değişikliği Konu Alan VUK Genel Tebliği (Sıra No:510) Yayımlandı.
2019 10/14 Elektronik Defter (e-Defter) Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:3) Yayımlandı.
2019 10/13 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:27) Yayımlandı.
2019 10/12 2019/3.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2019 10/11 Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin % 16,97 Olarak Tespit Edilmiştir.
2019 10/10 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. 15.10.2019
2019 10/09 Belirtilen Şartların Sağlanması Koşuluyla Bazı Yoklama İşlemlerinin Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı.
2019 10/08 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranı % 18,25 Olarak Değişti.
2019 10/07 Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri Broşürü İle Vergide Pişmanlık Uygulamasına İlişkin Broşür Yayımlandı.
2019 10/06 Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2019 10/05 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı.
2019 10/04 Şirketlerin 2019 Hesap Döneminde Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem KGK Tarafından Kullanıma Açıldı.
2019 10/03 2019 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2019 10/02 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranını %8 Olarak Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2019 10/01 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2 Olarak Yeniden Belirlendi.
2019 09/08 Turizm Payı Ödemesine İlişkin Uygulama 01.10.2019 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giriyor.
2019 09/07 İstanbul İli İçin Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2019 09/06 Propilen Üretiminde Kullanılacak Propan Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi Sıfıra İndirilmiştir.
2019 09/05 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2019 09/04 Cari Ay Sigorta Prim Ödemelerinin 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Sigorta Borçlarının Yapılandırma Taksitlerine Sayılmasına İlişkin Genelge Yayımlandı.
2019 09/03 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatıldı.
2019 09/02 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri
2019 09/01 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini Ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 04.03.2020 Tarihine Kadar Uzatıldı:
2019 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2019 08/04 ÖTV (II) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2019 08/03 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2019 08/02 Vergi ve Ceza Borcu Olan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 508 No lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 08/01 Varlık Barışı” Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlandı.
2019 07/12 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi 01.01.2020 Olarak Yeniden Belirlendi.
2019 07/11 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.
2019 07/10 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Duyurusu Yayımlandı.
2019 07/09 Turizm Payı Ödemesini de İçeren 7183 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2019 07/08 Vergiden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.
2019 07/07 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2019-31.12.2019 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi
2019 07/06 2019/2.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları
2019 07/05 Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin % 8,84 Olarak Tespit Edilmiştir.
2019 07/04 2019 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2019 07/03 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.
2019 07/02 İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı.
2019 07/01 Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Belirlendi.
2019 06/04 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Yasak Geçişler İle İlgili Kesilmiş Cezaların Kaldırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.
2019 06/03 Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığından Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşvik Tutarı Yeniden Belirlendi.
2019 06/02 Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranını Sıfır Olarak Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.(REVİZE)
2019 06/01 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine ilişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 05/04 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.05.2019'da Sona Eriyor.
2019 05/03 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Binde 1 Oranında BSMV Alınmasını Düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2019 05/02 Sirküler Bazı Mallarda Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları İle KDV Oranlarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.
2019 05/01 Değişken Faiz Oranlı 1 Yıldan Uzun Vadeli Mevduat Hesaplarında Tevkifat Oranı % 0 Olarak Belirlenmiştir.
2019 04/11 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2019 04/10 Lisanslı Depo İşletmelerine Verilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden Bağ-Kur Prim Kesintisi Geçici Süre İle Yapılamayacaktır.
2019 04/09 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların Tesliminde İndirimli ÖTV Uygulaması ve ÖTV İadesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
2019 04/08 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı
2019 04/07 2019 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
2019 04/06 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 04/05 2019/1.Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları:
2019 04/04 Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı 1.Geçici Vergi Dönemi İçin %0,01 Olarak Tespit Edilmiştir.
2019 04/03 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, Beyanname Düzenleme Programına Eklenmiştir.
2019 04/02 01.04.2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, Damga Vergisi, KDV, Geçici Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
2019 04/01 İkinci El Taşıt Ticareti İle Uğraşanların Alım Satıma Konu Ettikleri Binek Otomobillerinin Alış Belgelerinde Gösterilen KDV’sini İndirim İmkanı Tanıyan Tebliğ Yayımlandı.
2019 03/16 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:25) Yayımlandı.
2019 03/15 Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim Hizmet Belgelerinin SGK' ya İnternet Ortamında Gönderilebileceğine İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.
2019 03/14 İkinci El Binek Otomobil Ticareti İle Uğraşanların Bu Kapsamda Aldıkları İkinci El Araçların Satışında Uygulanacak KDV Oranını Belirleyen Karar Yayımlandı.
2019 03/13 Muhtasar, Damga Vergisi , Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2019 03/12 Bazı Gelirlere Uygulanan Gelir Vergisi Oranları ile BSMV Oranlarını Yeniden Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 842) Yayımlandı.
2019 03/11 İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı ÖTV, KDV ve Harç Oranlarının Süreleri Uzatıldı.
2019 03/10 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 Vergi İndirimi Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 307) Yayımlandı.
2019 03/09 GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı.
2019 03/08 Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde SGK' ya Boşta Geçen Süreye İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilmeyecektir.
2019 03/07 İkale Sözleşmesine ve Bazı Gelirlerin Vergiden İstisna Edilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Tebliği (Seri No: 306) Yayımlandı.
2019 03/06 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 lik Vergi İndirimi Tutarına İlişkin Sorgulama Ekranı Açılmıştır.
2019 03/05 Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranını Belirleyen VUK Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 03/04 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2019 03/03 e-Fatura Uygulamasında “Temel Fatura” Senaryosunda Düzenlenen Faturaların İptaline İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2019 03/02 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 6 Aydan 1 Yıla Çıkarıldı.
2019 03/01 2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.
2019 02/23 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
2019 02/22 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı.
2019 02/21 7166 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler.
2019 02/20 7166 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler
2019 02/19 Ocak 2019 Donemi Beyannameleri Ile Basit Usule Tabi Olanlarin Yillik Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Suresi Uzatildi
2019 02/18 7166 Sayılı Kanun İle Çevre Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
2019 02/17 Nakden Iadesi Talep Edilen KDV'nin Yarisinin 10 Isgünü Icinde Verilmesine Imkan Taniyan KDV Tebligi Yayimlandi.
2019 02/16 İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi.
2019 02/15 KDV Ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Iade Sureclerinin Takibine Iliskin Duyuru Yayimlandi.
2019 02/14 Eski Nesil ÖKC' lerden Gerçekleştirilen Aylık Satışlara Ait Mali Bilgilerin Bildirimin Ocak 2019 KDV Beyannamesinin Verilme Süresi İçinde Yapılması Gerekmektedir.
2019 02/13 KDV İade Talep Sürelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.
2019 02/12 KDV'nin İndirim Konusu Yapılacağı Zamana İlişkin Açıklamaların da Yer aldığı KDV Tebliği Yayımlandı.
2019 02/11 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisine İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 02/10 Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.
2019 02/09 Plastik Poşetlere İlişkin Beyannamelerinin Verilme Süresini Erteleyen Kanun Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevk Edildi.
2019 02/08 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
2019 02/07 Konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında Taslak VUK sirküleri
2019 02/06 Hasılat Esaslı KDV Sistemine Dahil Olan Mükelleflerle İlgili Karar Yayımlandı.
2019 02/05 Yurtdışına ve K.K.T.C.'ne Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.
2019 02/04 Plastik Poşetlerin Beyanı Başladı.
2019 02/03 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2019 02/02 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2019 02/01 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2019 01/34 ÖTV (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
2019 01/33 7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
2019 01/32 Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2019 01/31 E-fatura, E-arşiv, E-defter, E-irsaliye ve Benzeri Uygulamalara İlişkin Olarak Getirilmesi Planlanan Düzenlemelere İlişkin Özet Tablo Yayımlandı.
2019 01/30 Türkiye İle Norveç ve Letonya Ülkelerindeki Finans Kurumlarında Yer Alan Bilgilerin Otomatik Değişimi 2019 Yılında Başlayacaktır.
2019 01/29 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2019 Tarihinden İtibaren 2.030,00 TL Olarak Belirlendi.
2019 01/28 Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarı Belirlendi.
2019 01/27 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2019 01/26 Vergi ve Diğer Bazı Kamu Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunla İlgili Tebliğ (Seri No:5) Yayımlandı.
2019 01/25 Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV Oranları İle Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarları Değişti.
2019 01/24 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.
2019 01/23 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.
2019 01/22 2018 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar
2019 01/17 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. (REVİZE)
2019 01/21 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Tebligat Kanunu Dahilindeki Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır.
2019 01/20 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Payının %1 Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2019 01/19 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2018 Yılı Oranı %27,04 Olarak Belirlendi.
2019 01/18 ÖTV Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Motosiklet ve Tekerlekli Taşıtların ÖTV Oranları 31.03.2019 Tarihine Kadar %0 Olarak Belirlendi.
2019 01/16 Tütün Fonu Tutarı İle Alkollü İçkilere İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarı Yeniden Belirlendi.
2019 01/15 İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatıldı.
2019 01/14 Ötv (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2019 01/13 İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı ÖTV, KDV ve Harç Oranlarının Süreleri 31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2019 01/12 2019 Yılı İçin Fatura ve Amortisman Sınırı İle VUK’ ndaki Diğer Bazı Tutar Ve Hadler Belirlendi.
2019 01/11 Gelir Vergisi İle İlgili 2019 Yılında Uygulanacak Bazı Hadler ve Tutarlar Belirlendi.
2019 01/10 Yeni Harç Tutarları Belirlendi.
2019 01/09 2019 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2019 01/08 Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 02.01.2019
2019 01/07 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %15,9 Oranında Arttırılarak Yeniden Belirlendi.
2019 01/06 Belediye Gelirlerinde 2019 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.
2019 01/05 Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Belirlendi.
2019 01/04 2019 Yılı için İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili İadesi Alınamayacak KDV Tutarı 14.100 TL Olarak Belirlendi.
2019 01/03 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
2019 01/02 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Arttırıldı.
2019 01/01 01.01.2019’dan İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.